error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Har Dexcom CLARITY information om min mottagare eller smarta enhet?

Under avsnittet Enheter i Dexcom CLARITY:s översiktssida, hittar du varningsinställningarna och den senaste uppladdningen för enheten. Dessa inställningar är för din referens och är separata från Dexcom CLARITY-inställningarna.

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004