error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Har något ändrats vad det gäller larm och varningar?

Larmet ”Akut lågt värde inom kort” är en ny varning som kan varna användarna i förväg (inom 20 minuter) för en allvarlig hypoglykemisk händelse (55 mg/dL eller 3,1 mmol/L) – vilket gör det möjligt för dem att vidta lämpliga åtgärder innan en händelse inträffar. ”Notis-schema” låter användare anpassa en andra grupp av varningar.  Ett vanligt användningsfall skulle vara användare som vill ställa in olika notis-scheman för dagtid kontra nattetid.

Dexcom G6 CGM System FAQ Topics:

LBL016698 Rev001