error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

How are the Daily and Hourly Statistics calculated?

Daglig statistik är beräknade värden för en enskild dag i veckan under det valda datumintervallet. Om datumintervallet exempelvis är för 14 dagar, skulle alla CGM-värden som samlats in de två måndagarna användas vid beräkningarna av Måndag.

Timvis statistik är beräknade värden för en enskild timme under det valda datumintervallet. Exempelvis om datumintervallet är för sju dagar, skulle alla CGM-värden som samlats in för varje enskild timme för var och en av de sju dagarna användas i beräkningarna

 

 

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004