error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Kan jag höra Follow-meddelanden om smartenheten är i lägena Tyst, Vibrera eller Stör ej?

Follow-appen kan inte åsidosätta din smartenhets inställningar. Om smartenheten är i lägena Tyst, Vibrera eller Stör ej får du inga hörbara meddelanden.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001