error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vad är AGP-rapporten?

AGP (Ambulatory Glucose Profile) är en licensierad, standardiserad glukosrapport som skapats av International Diabetes Center (IDC). AGP ger en helhetsbild av din diabeteshantering och utgör endast en del av förståelsen av ditt glukosmönster.

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004