error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vad är garantin för sändaren?

Dexcom G5 Mobile-sändaren täcks av en begränsad garanti under tre månader. Sändaren garanteras vara fri från material- och tillverkningsfel vid normal användning. Se användarhandboken för mer information.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001