error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vad är skillnaden mellan avstängning och att stoppa sensorn?

Avstängningsalternativet stänger av mottagaren och fungerar som en på/av-knapp som temporärt stänger av all kommunikation mellan sändaren och mottagaren under en sensorsession. Observera att det under tiden inte visas några sensorglukosvärden och att denna åtgärd inte förlänger sensorns livslängd. Om du använder avstängningsalternativet kan du slå på mottagaren igen genom att hålla ned den mittersta knappen (eller Välj-knappen). Ge mottagaren minst 10 minuter att visa ett värde efter att den slagits på igen.

Alternativet för att stoppa sensorn avslutar en sensorsession och visar en röd trafikljussymbol överst till höger på trenddiagrammet. Observera att det under tiden inte visas några sensorglukosvärden och att du måste kassera sensorn om du stoppar sessionen.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001