error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vad är statusfältet?

Statusfältet finns överst till höger på mottagarens skärm. Detta fält varar dig om kalibreringsuppdateringar, kalibreringsfel och problem med sensorglukosvärden.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001