error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vad gör jag när jag får meddelandet ”Sensorfel”?

Det här innebär att sensorn inte längre fungerar. Avlägsna den defekta sensorn och ersätt den med en ny.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001