error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vad innebär ”Kalibreringsfel”?

Denna skärm innebär att du nyligen matade in ett kalibreringsblodglukosvärde och att sensorn har svårt att kalibrera. Följ instruktionerna på skärmen för att ange ett värde från ett stick i fingret inom 15 minuter, för att återställa värdena.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001