error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vad innebär varningen ”Bluetooth är avstängd”?

Varningen ”Bluetooth är avstängd” innebär att funktionen är avaktiverad. Bluetooth måste vara påslagen för att du ska kunna få glukosinformation på din enhet. Se användarhandboken för din smartenhet för att slå på Bluetooth.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001