error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Varför är alternativet Stoppa sensorn avaktiverat?

Alternativet Stoppa sensorn är inte tillgängligt eftersom sensorn inte har startats. När du befinner dig i en sensorsession är funktionen Stoppa sensorn tillgänglig. När du har stoppat en sensorsession visas alternativet för att starta en ny sensorsession.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001