error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Varför saknas min trendpil?

Trendpilen visar din glukosnivås hastighet och riktning.

När det inte finns någon pil innebär det att fler glukosvärden behövs för att fastställa din trend. Detta händer ofta när du påbörjar en ny sensorsession. Trendpilen bör visas efter några avläsningar.

LBL014642 Rev001