error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vilka nätverkskrav måste mottagningar känna till för Dexcom CLARITY? 

OBS! Klinikens användare kan behöva administratörsbehörigheter för att installera programvara på sina datorer. Kontakta din lokala IT-support om du behöver administratörsbehörigheter. 

Mottagningar som har brandväggar eller som använder proxyservrar för internetanslutning kan behöva konfigurera sitt nätverk baserat på nedanstående information.  

Att köra programmet Dexcom Web Uploader för mottagningar kräver internetanslutning för utgående och ingående HTTPS/SSL-trafik enligt nedanstående:  

•dexcom.eu (och alla underdomäner) på port 443

•dexcom.com (och alla underdomäner) på port 443

•agent.mydiabetesdata.com med stöd för DNS loopback/localhost till 127.0.0.1

 

För nätverk som använder konfigurationer för betrodda platser ska följande poster inkluderas under Internetalternativ > Säkerhet > Betrodda platser > Platser eller inom hanterad Grupprincipkonfiguration:  

•https://*.dexcom.eu

•https://*.dexcom.com

•https://agent.mydiabetesdata.com

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014561 Rev001