UYARI:

Dexcom G7
Dexcom G7 Sürekli Glikoz İzleme Sistemi'nin (G7) ve bileşenlerinin kullanım talimatlarına ve tüm endikasyonlara, kontrendikasyonlara, uyarılara, önlemlere ve önlemlere göre kullanılmaması, ciddi bir hipoglisemi (düşük kan şekeri) veya hipergliseminin ( yüksek kan şekeri) oluşumu ve / veya yaralanma ile sonuçlanabilecek bir tedavi kararı verilmesi. G7'dan gelen glikoz uyarılarınız ve okumalarınız belirtilerinizle veya beklentilerinizle uyuşmuyorsa, diyabet tedavisi kararları almak için kan şekeri ölçüm cihazınızdan bir parmak ucu kan şekeri değeri kullanın. Uygun olduğunda tıbbi yardım alın. G7'yı kullanmadan önce lütfen ürün talimatlarını gözden geçirin. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler, dikkat edilecek noktalar ve diğer önemli kullanıcı bilgileri Dexcom web sitesinde ve G7 ile birlikte verilen veya ona eşlik eden ürün talimatlarında bulunabilir. Diyabetinizin yönetilmesine yardımcı olmak için G7'da görüntülenen bilgileri nasıl kullanmanız gerektiği konusunda sağlık uzmanınızla görüşün. Ürün yönergeleri, G7'da sorun giderme ve sistemin performans özellikleri hakkında önemli bilgiler içerir.

Dexcom G6
Dexcom G6 Sürekli Glikoz İzleme Sistemi'nin (G6) ve bileşenlerinin kullanım talimatlarına ve tüm endikasyonlara, kontrendikasyonlara, uyarılara, önlemlere ve önlemlere göre kullanılmaması, ciddi bir hipoglisemi (düşük kan şekeri) veya hipergliseminin ( yüksek kan şekeri) oluşumu ve / veya yaralanma ile sonuçlanabilecek bir tedavi kararı verilmesi. G6'dan gelen glikoz uyarılarınız ve okumalarınız belirtilerinizle veya beklentilerinizle uyuşmuyorsa, diyabet tedavisi kararları almak için kan şekeri ölçüm cihazınızdan bir parmak ucu kan şekeri değeri kullanın. Uygun olduğunda tıbbi yardım alın. G6'yı kullanmadan önce lütfen ürün talimatlarını gözden geçirin. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler, dikkat edilecek noktalar ve diğer önemli kullanıcı bilgileri Dexcom web sitesinde ve G6 ile birlikte verilen veya ona eşlik eden ürün talimatlarında bulunabilir. Diyabetinizin yönetilmesine yardımcı olmak için G6'da görüntülenen bilgileri nasıl kullanmanız gerektiği konusunda sağlık uzmanınızla görüşün. Ürün yönergeleri, G6'da sorun giderme ve sistemin performans özellikleri hakkında önemli bilgiler içerir.
Güvenlik Bilgileri

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz İzleme Sistemi, diyabetli yetişkinlerde (2 yaş veya daha büyük) değişimlerin saptanması ve modellerin izlenmesinde etkin olan bir glikoz izleme cihazıdır. Sistem, hastalar tarafından evde ve sağlık kurumlarında kullanım için tasarlanmıştır.
Dexcom G4 PLATINUM Sistemi, standart kişisel glikometre cihazlarından elde edilen bilgileri değiştiren değil tamamlayan birleşik bir cihaz olarak kullanılması açısından endikedir. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi, akut ve uzun süreli tedavi planlarını kolaylaştırarak hiperglisemi ve hipoglisemi durumlarının saptanmasına yardım eder; böylece bu sapmalar minimize edilebilir.
Dexcom G4 PLATINUM Sisteminin sonuçlarının yorumlanması, zamanla birçok sıralı değerlerle gösterilen değişimleri ve modelleri temel alarak yapılmalıdır.

ÖNEMLİ Kullanım BİLGİSİ

Lütfen, sürekli glikoz izleme sistemini kullanmaya başlamadan önce ürün talimatlarını okuyun. Kondeğişimikasyonlar, uyarılar, önlemler ve diğer önemli kullanım bilgileri ürün talimatlarında bulunmaktadır. Sensör değişim bilgisini, diyabetinizin yönetilmesinde nasıl kullanacağınızı sağlık görevlinize danışın. Ürün talimatlarınız, sisteminizdeki sorunların giderilmesi ve cihazınızın performans özellikleri hakkında önemli bilgiler içermektedir.

KONDeğişimİKASYONLAR

 • Kan şeker ölçerinizden elde edilen kan şeker verileri, ne kadar insülin almanız gerektiği gibi tedaviye yönelik kararların alınmasında kullanılmalıdır. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi kan şekeri ölçüm cihazı yerine kullanılmaz.
 • Dexcom G4 PLATINUM Sensörü, Vericisi ve Alıcısı Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), CT Tarama ya da diyatermi tedavisi öncesinde çıkartılmalıdır. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi MRI, CT taramaları veya diyatermi tedavisi sırasında test edilmemiştir ve güvenlik ya da performans sorunları olup olmayacağı bilinmemektedir.
 • Sensörü takarken (Tylenol gibi) acetaminophen almak yanlış bir biçimde sensör ölçüm değerlerinizi yükseltebilir. Yanlış değerlerin sapma oranı, vücudunuzda bulunan acetaminophen (paracetamol) miktarı ile doğru orantılıdır.

UYARILAR

 • Dexcom G4 PLATINUM CGM Sistemini, eğitim almadan ve CGM sistemindeki cihazların nasıl kullanılacağını öğrenmeden kullanmayın.
 • Kan şeker ölçerinizden elde edilen kan şeker verileri, ne kadar insülin almanız gerektiği gibi tedaviye yönelik kararların alınmasında kullanılmalıdır. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi kan şekeri ölçüm cihazı yerine kullanılmaz. Kan şekeri değerleri, sensör ölçüm değerlerinden farklı olabilir. Glikoz değişikliklerinin istikameti ve oranı ile Dexcom G4 PLATINUM Sisteminizdeki değişim grafiği, diyabetinizin yönetilmesinde karar alınmasına yardımcı olacak ek bilgiler sağlar.
 • Yüksek ve düşük glikoz semptomları görmezden gelinmemelidir. Sensör ölçüm değerleriniz semptomlarınıza uymuyorsa, kan şekerinizi kişisel glikometrenizi kullanarak ölçmeniz gerekir.
 • Eğer 12 saatten az süreler içinde kalibre ettiyseniz, sensör ölçüm değerleriniz hatalı çıkabilir.
 • Sensörler sadece çok nadir görülen durumlarda kırılır. Bir sensör kırılırsa ve derinin üzerinde görülen kısmı yoksa, çıkartmaya çalışmayın. Yerleştirme bölgesinde enfeksiyon ya da iltihaplanma (kızarıklık, şişme ya da acı) semptomları görülüyorsa, derhal profesyonel sağlık görevlilerine başvurun. Sensörünüz kırılırsa, lütfen bu durumu yerel dağıtıcınıza bildirin.
 • Dexcom G4 PLATINUM Sistemi hamile ya da diyaliz tedavisi gören kişilerin kullanımı için onaylanmamıştır .
 • Yaşı 2 ile 17 arası olan hastalarda bel ya da üst kalçadan ya da yetişkinlerde bel (abdomen) bölgesinde deri altına takma dışında sensör yerleştirilmesi onaylanmamaktadır .
 • Eğer verici ya da alıcı kılıfı hasar görmüşse/çatlamışsa, elektrik kaçağı ya da arıza yaratabileceğinden dolayı bunları kullanmayın.
 • Sensörde ve vericide bulunan küçük parçalar, yutulması durumunda boğulmaya sebep olabilir. Verici seti kutusunu çocuklardan uzak tutun; kutuda yutulmaması gereken mıknatıs vardır.

ÖNLEMLER

 • Sensör paketini açmadan önce, kirlenmeyi önlemek için ellerinizi sabun ve suyla yıkayarak iyice kurutun.
 • Sensörü takmadan önce, sensörün takılacağı yerdeki deriyi izopropil alkol gibi topikal antimikrobik bir çözeltiyle temizleyin. Bu işlem enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olur. Sensörü temizlenen bölge kuruyuncaya kadar takmayın; bu sayede daha rahat saplanır.
 • Her sensör takışınızda, sensör taktığınız bölgeyi değiştirerek derinizin iyileşmesine izin verin.
 • Şien basık ya da sıkışmış bölgelere sensör takmayın, yaralı, dövme bulunan ya da rahatsız olan vücut kısımlarınızı tercih etmeyin; bu bölgeler glikoz ölçmek için uygun yerler değildir.
 • Sensöre 7,62 cm’den daha yakın mesafelerde insülin enjeksiyonundan ya da insülin pompası infüzyon seti kullanmaktan kaçının; insülin sensör ölçüm değerlerini etkileyebilir.
 • Ambalajı açılmamışsa ya da zarar görmemişse sensör sterildir. Steril ambalajı önceden açılmış ya da zarar görmüşse sensörü kullanmayın.
 • Sistemi kalibre edebilmek için, dikkatle yapılmış bir kan şeker ölçümünün ardından en fazla 5 dakika içinde kan şeker ölçüm cihazınızda görüntülenen kan şeker değerini tam olarak girmeniz gerekmektedir. Yanlış kan şeker değerlerinin ya da değerlerin ölçümden 5 dakikadan fazla süre geçtikten girilmesi, sensör ölçüm değerlerinin hatalı olmasına yol açabilir.
 • Verici ile alıcı arasındaki iletim mesafesi, arada bir engel bulunmaması durumunda en fazla 6 metredir. Kablosuz iletişim suda iyi çalışmadığından, söz konusu mesafe havuzda, banyoda ya da su yatağında daha da kısadır.
 • Sensörler, uzun raf ömrüne sahip olması için 2°C - 25°C arasında saklanmalıdır. Belirtilen sıcaklık aralığındaysa, sensörlerinizi buzdolabında saklayabilirsiniz. Sensörler dondurucuda saklanmamalıdır.
 • USB kablosu bağlı değil iken USB port kapağını kapalı tutun. USB portuna su kaçarsa alıcı arızalanabilir

LBL016693 Rev002

LBL012719 Rev01

© 2024 Dexcom, Inc. Tüm hakları saklıdır.

TR bayrak

TR

Bölgeyi Değiştir