Bezpečnostní informace

Dexcom G7 CGM System
VAROVÁNÍ: Pokud nebudete systém kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G7 (zkráceně G7) a jeho součásti používat dle pokynů k použití a nebudete dodržovat všechny indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření a upozornění, můžete přehlédnout těžkou hypoglykémii (snížení hladiny cukru v krvi) nebo hyperglykémii (zvýšení hladiny cukru v krvi) a zvolit tak léčbu, která může vést k újmě. Pokud vaše výstrahy glykémie a záznamy ze systému G7 neodpovídají vašim příznakům nebo předpokladům, použijte k rozhodnutí o léčbě diabetu hodnotu glykémie z bříška prstu naměřenou vaším glukometru. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Před použitím systému G7 si prostudujte pokyny k produktu. V pokynech k produktu přiložených k systému G7 a na webových stránkách Dexcom naleznete indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření, upozornění a další důležité informace pro uživatele. Zeptejte se svého lékaře, jak máte s informacemi zobrazovanými v systému G7 pracovat při léčbě diabetu. Pokyny k produktu obsahují důležité informace o řešení problémů se systémem G7 a o funkčních charakteristikách systému.
Dexcom G6 CGM System
VAROVÁNÍ: Pokud nebudete systém kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G6 (zkráceně G6) a jeho součásti používat dle pokynů k použití a nebudete dodržovat všechny indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření a upozornění, můžete přehlédnout těžkou hypoglykémii (snížení hladiny cukru v krvi) nebo hyperglykémii (zvýšení hladiny cukru v krvi) a zvolit tak léčbu, která může vést k újmě. Pokud vaše výstrahy glykémie a záznamy ze systému G6 neodpovídají vašim příznakům nebo předpokladům, použijte k rozhodnutí o léčbě diabetu hodnotu glykémie z bříška prstu naměřenou vaším glukometru. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Před použitím systému G6 si prostudujte pokyny k produktu. V pokynech k produktu přiložených k systému G6 a na webových stránkách Dexcom naleznete indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření, upozornění a další důležité informace pro uživatele. Zeptejte se svého lékaře, jak máte s informacemi zobrazovanými v systému G6 pracovat při léčbě diabetu. Pokyny k produktu obsahují důležité informace o řešení problémů se systémem G6 a o funkčních charakteristikách systému.

LBL013373 Rev003

© 2024 Dexcom, Inc. Všechna práva vyhrazena.

CZ vlajka

CZ

Změnit region