Μπορώ να τροποποιήσω τη διεύθυνση παράδοσης αφού έχω κάνει την παραγγελία μου;

Από τη στιγμή που η παραγγελία σας έχει διεκπεραιωθεί από την αποθήκη μας, εμείς δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τη διεύθυνση παράδοσης.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής