Επιστροφή στο κατάστημα
Δέκτης Dexcom ONE
Ο προαιρετικός δέκτης Dexcom ONE είναι ένας εναλλακτικός τρόπος απεικόνισης των μετρήσεων, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν τα δεδομένα και τις τάσεις γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο σε μια ειδική ιατρική συσκευή.
59,90 €

Όριο 1 ανά παραγγελία

Απαιτείται λογαριασμός Dexcom

Ο δέκτης σας επιτρέπει να επανεξετάζετε τις μετρήσεις σας, να ρυθμίζετε και να λαμβάνετε συναγερμούς και ειδοποιήσεις. Είναι ιδανικός για άτομα που δεν διαθέτουν smartphone ή που προτιμούν να χρησιμοποιούν μια αποκλειστική συσκευή για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους.
Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον δέκτη Dexcom ONE, ένα συμβατό smartphone ή και τα δύο παράλληλα για να προβάλετε τα δεδομένα γλυκόζης. Ο δέκτης σας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 6 μέτρων από τον πομπό Dexcom ONE.
Τα δεδομένα CGM από τον δέκτη Dexcom ONE μπορούν να μεταφορτωθούν στο Dexcom Clarity στην επιφάνεια εργασίας σας με ένα καλώδιο USB.
Ο δέκτης Dexcom ONE είναι συμβατός μόνο με άλλα προϊόντα Dexcom ONE.

LBL021710 Rev001

LBL1000729 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής