Τι συμβαίνει αν η τοποθέτηση του αισθητήρα μου προκαλέσει αιμορραγία;

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ο αισθητήρας εάν εμφανιστεί αιμορραγία;
Μπορεί να μην είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τον αισθητήρα σας, αλλά αν παρατηρήσετε αιμορραγία και η αιμορραγία εξαπλωθεί στο περίβλημα του πομπού, αυτό ενδέχεται να σχηματίσει ένα φράγμα μεταξύ των σημείων επαφής. Εάν συμβεί αυτό:
  1. Αφαιρέστε τον αισθητήρα και τοποθετήστε έναν νέο.
  2. Υποβάλετε ένα Αίτημα Υποστήριξης Προϊόντος για να αναφέρετε το πρόβλημα.
Γιατί υπάρχει αίμα γύρω από το σημείο του αισθητήρα;
Για να φτάσει η βελόνα τοποθέτησης στο διάμεσο υγρό (όπου μετράται η γλυκόζη), πρέπει να διαπεράσει το στρώμα του δέρματος, το οποίο έχει διασκορπισμένα αιμοφόρα αγγεία. Η διείσδυση στα αιμοφόρα αγγεία ενδέχεται να προκαλέσει αιμορραγία. Η πολύ βαθιά εισαγωγή του αισθητήρα στο σώμα ενδέχεται επίσης να προκαλέσει αιμορραγία. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα σας.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η ιατρική παρέμβαση.
Πώς μπορώ να προσπαθήσω να αποτρέψω την αιμορραγία;
Η σωστή τεχνική τοποθέτησης είναι σημαντική για την αποφυγή αιμορραγίας. Όταν πατάτε το κουμπί, ο εφαρμογέας θα πρέπει να ακουμπάει ελαφρά στην επιφάνεια του δέρματός σας. Μην πιέζετε προς τα κάτω όταν τοποθετείτε τον αισθητήρα. Ο εφαρμογέας δεν απαιτεί πίεση προς τα κάτω. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να σταθεροποιήσετε τον εφαρμογέα όταν πατάτε το πορτοκαλί κουμπί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να τοποθετήσετε τον αισθητήρα σας και να προσαρτήσετε τον πομπό, επισκεφτείτε τη σελίδα Υποστήριξης για τα εκπαιδευτικά βίντεο Βήμα 2 - Ξεκινώντας με το Dexcom ONE.

LBL1003381 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL1003381 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής