Τι είναι το Dexcom Clarity;

Η εφαρμογή Dexcom CLARITY αναδεικνύει τα μοτίβα, τις τάσεις και τα στατιστικά στοιχεία της γλυκόζης σας. Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμη και εβδομαδιαίες γνωστοποιήσεις με την εφαρμογή «Αναφορές Dexcom CLARITY». Μοιραστείτε όλα αυτά με το ιατρικό ίδρυμα που σας παρακολουθεί και παρακολουθήστε τις βελτιώσεις μεταξύ των επισκέψεων.
Για να μεταβείτε στην εφαρμογή CLARITY από την εφαρμογή Dexcom ONE, πατήστε την οθόνη «Αναφορές» ή γυρίστε την έξυπνη συσκευή σας σε οριζόντιο προσανατολισμό για να δείτε τα συμβάντα σας.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής