Halli särgiga mees hoiab mobiiltelefoni käes

Dexcom ONE mobiilirakendus

Üks lihtne rakendus, mis aitab teil veresuhkru taset paremini hallata, näidud kuvatakse ühilduvas mobiilseadmes iga 5 minuti järel.
Rakendus kuvab teie veresuhkru taseme kogu päeva jooksul. Teil on võimalik seadistada kohandatavaid märguandeid ja teid hoiatatakse enne kõrgete ja madalate näitudeni jõudmist.
See on ühendatud teie ühilduva nutitelefoniga° Bluetooth-ühenduse abil.
Dexcom ONE rakendus on tasuta saadaval Apple'i ja Androidi rakenduste poodides.

Kas teie nutitelefon on ühilduv?

Dexcom ONE rakenduse kasutamiseks peate esmalt veenduma, et teie nutitelefoni mudel ja operatsioonisüsteem on meie rakendusega ühilduvad.
Kontrollige nutitelefoni ühilduvust
Dexcom ONE rakendus 5,6 mmol näiduga nutitelefonis
Teie veresuhkru näitude ekraan
1. Sensori lugem – Number on teie näit. Rakenduses kuvatakse iga päev 288 näitu.
2. Trendi nool – Näitab, millises suunas ja millises tempos teie veresuhkur liigub.
3. Näidatud tunnid – Graafiku viimase 3, 6, 12 või 24 tunni näitude vaatamiseks.
4. Kõrge veresuhkru märguanne (kui märguanne on sisse lülitatud).
5. Kehtiv sensori lugem – Valge ring paremal on teie kõige värskem näit. Mustad täpid on teie varasemad näidud.
6. Madala veresuhkru märguanne (kui märguanne on sisse lülitatud).

Lisateave veresuhkru näitude ja trendide kohta

Kaks telefoni, mille glükoosinäidud on oranžid ja punased

Teie kohandatavad kõrge/madala veresuhkru märguanded

Märguannete sisselülitamine aitab teil jääda sihtvahemikku.
Dexcom ONE rakendus võimaldab teil:
  • aktiveerida/deaktiveerida märguandeid
  • valida isiklikke kõrge/madala veresuhkru märguannete piirmäärasid
  • valida märguannete režiimi, heli või vibratsiooni vahel
Dexcom ONE´i märguanded järgivad teie telefoni seadistusi: te ei kuule kõrge või madala veresuhkru märguandeid, kui teie telefon on hääletu (heli on välja lülitatud).

Lisateave kõrge ja madala veresuhkru märguannete kohta

Selgus nutitelefonis, mis näitab glükoosi näitu
Teie veresuhkru aruanded
Teie rakendus Dexcom ONE kuvab teie veresuhkru näitude aruandeid.
Näete oma veresuhkru kokkuvõtet valitud ajavahemiku (3, 7, 14, 30 või 90 päeva) kohta.
Aruandes kuvatakse:
  • Teie keskmine veresuhkur:
  • Teie hinnanguline eHbA1C
  • Teie aeg vahemikus
Lisaks pakutakse rakenduses Dexcom Clarity täiustatud aruandlusfunktsioone. Dexcom Clarity toob esile teie veresuhkru mustrid, trendid ja statistika. Saate vaadata, salvestada, printida või saata e-postiga valitud või kõik Clarity aruanded.

Lisateave veresuhkru aruannete kohta

Laadige ühilduva mobiilseadmega Apple'i või Google Play poest alla rakendus Dexcom ONE või vaadake lisateavet Dexcom ONE'i kasutusjuhendist.
Dexcom ONE rakendus töötab koos Dexcom ONE pideva glükoosiseire süsteemiga.
° Ühilduvate seadmete loendi leiate leheküljelt
www.dexcom.com/compatibility.

LBL020901 Rev002

LBL021685 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Kõik õigused on kaitstud.

EE lipp

EE