error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


A DEXCOM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEXCOM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2019. FEBRUÁR 11. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, ÉS A DEXCOM KORÁBBI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATAINAK HELYÉBE LÉP.

A Dexcom, Inc. és leányvállalatainak (DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings Ltd., DexCom Operating Ltd., DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handles GmbH, DexCom (Canada), Inc., DexCapital, LLC, DexCom International Ltd., DexCom Philippines, SweetSpot Diabetes Care, Inc., The Glucose Program, LLC és Type Zero Technologies, Inc.) (együttesen: „Dexcom”) jelen Adatvédelmi szabályzata a Dexcom https://www.dexcom.com/ címén elérhető weboldalára, valamint az erről az oldalról elérhető valamennyi egyéb weboldalra és webcímre (beleértve többek között a Dexcom Store áruházat) (együttesen: a „Weboldal”); a Weboldalon, az Apple® alkalmazás áruházban, egyéb mobiltelefonos szolgáltatóknál vagy az általunk jelzett vagy számítógépekről vagy mobilkészülékekről elérhető egyéb helyeken általunk letöltés céljából elérhetővé tett szoftveralkalmazásokra („Szoftveralkalmazások”); a Dexcom termékeire („Dexcom Termékek”), valamint a Dexcom Termékek vagy a Szoftveralkalmazások felhasználói számára az interneten elérhetővé tett, a Dexcom Termékek vagy Szoftveralkalmazások által létrehozott adatokhoz való hozzáférést, azok gyűjtését, tárolását, kezelését, elemzését és/vagy továbbítását lehetővé tévő adatszolgáltatásainkra („Adatszolgáltatások”); valamint az általunk Önnek küldött, a jelen Adatvédelmi szabályzatra mutató linket tartalmazó vagy arra hivatkozó valamennyi e-mailre és egyéb üzenetre alkalmazandó (a Weboldal, a Szoftveralkalmazások, a Dexcom Termékek, az Adatszolgáltatások és az általunk küldött Önnek üzenetek együttesen: a „Dexcom Termékek és Szolgáltatások”).

Termékeink és Szolgáltatásaink felhasználóira, valamint a felhasználók nevében eljáró gyámra vagy szülőre „Ön”-ként vagy „Felhasználó”-ként hivatkozunk. Ezenfelül minden vállalatra, amelynek a nevében a felhasználó a Dexcom Termékeket vagy szolgáltatásokat használja, „Ön”-ként vagy „Felhasználó”-ként hivatkozunk. Az azon Felhasználó által igénybe vett Dexcom Termékre, aki számára a receptet kiállították, vagy – az Egyesült Államok területén kívül – aki jogosult a Dexcom Termék használatára, „Felhasználói Készülék” néven hivatkozunk. A jelen Adatvédelmi szabályzat tekintetében az Ön földrajzi régiójában alkalmazandó, a www.dexcom.com oldalon elérhető Dexcom Általános felhasználási feltételek irányadók, és amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzat és a Dexcom Általános felhasználási feltételek között ellentmondás van, a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit kell alkalmazni. Bizonyos jogrendszerekben, ahol alkalmazandó, bármely Dexcom Termék vagy Szolgáltatás használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi szabályzat feltételeit.

Az általunk kapott adatok. Ha az Ön jogrendszere kifejezett megerősítő hozzájárulást igényel a jelen Adatvédelmi szabályzat egy vagy több feltétele tekintetében, korlátozás nélkül beleértve a (lent meghatározott) Személyes Adatok gyűjtését és felhasználását, akkor az említett feltétel(ek) csak az Ön kifejezett megerősítő hozzájárulása esetén alkalmazandók. Ön azzal adja meg kifejezett megerősítő hozzájárulását, amikor az „Elfogadás” gombra kattint a jelen adatvédelmi szabályzatra vonatkozóan az alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett mértékben.

Az általunk kapott, Önnel kapcsolatos személyes adatok (amelyekre a továbbiakban együttesen „Személyes Adatok” néven hivatkozunk) magukban foglalják a Regisztrációs És Megrendelési Információkat, a Visszajelzési Információkat, az Adatszolgáltatási Információkat, a Használati Információkat és a Származékos Információkat:

„Regisztrációs És Megrendelési Információk”: olyan információk, amelyeket meg kell adnia a nálunk történő regisztráció érdekében, amikor egy Dexcom Termék vagy Szolgáltatás Ön általi igénybevételével kapcsolatban regisztrál a Dexcomnál, vagy amikor a Dexcom Termékeinek vagy Szolgáltatásainak a Dexcomtól való megrendelése érdekében adatokat küld be a Dexcom részére. Ebbe beletartozhat az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe és egyéb elérhetősége, a fizetésre vonatkozó információk, beleértve az egészségbiztosítóját (ha van), valamint a Dexcom Termékek és Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó információk, például a Felhasználói Készüléke sorozatszáma.

„Visszajelzési Információk”: olyan információk, amelyeket Ön a Dexcom Termékeinek és Szolgáltatásainak Ön általi igénybevételével kapcsolatban küld be nekünk – akár a Weboldalon, akár Adatszolgáltatásainkon keresztül vagy más módon – a Dexcom Termékeire és Szolgáltatásaira vonatkozóan, valamint velünk vagy üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos más ügyekre vonatkozóan, beleértve az ezekkel az információkkal kapcsolatos metaadatokat.

„Adatszolgáltatási Információk”: olyan információk, amelyeket a Termékeinken és Szolgáltatásainkon keresztül fogadunk és továbbítunk, beleértve az alábbiakat:

 • Vércukorszintmérés;
 • A vércukorszintméréssel kapcsolatos információk, beleértve a dátumot, időt és a készülékazonosítót;
 • Határérték bevitele az Adatszolgáltatásokba vagy a Szoftveralkalmazásokba, valamint a határértékekből eredő értesítések;
 • Az Ön Dexcom Termékei által más Adatszolgáltatási Információk létrehozása érdekében létrehozott vagy használt vagy a Dexcom Termékeken keresztül számunkra egyéb módon elérhetővé vált adatok, mint például a műszaki támogatáshoz használt adatok;
 • Az Ön által vagy Önnel kapcsolatban más, Ön által a Dexcom Termékek és Szolgáltatások működésén keresztül az Ön Személyes Adatainak fogadására kijelölt személy („Kijelölt Címzett”) által megadott információk.
 • Harmadik fél adatszolgáltatásból származó információ, amelynek rendelkezésünkre bocsátását Ön engedélyezi az adott harmadik fél adatszolgáltatáson keresztül vagy a mi Adatszolgáltatásainkban általunk elérhetővé tett opción keresztül (az ilyen harmadik fél adatszolgáltatásokra, amelyek számára Ön engedélyezi, hogy adatokat bocsásson a rendelkezésünkre, vagy amelyekkel kapcsolatban Ön engedélyezi, hogy mi az Ön adatait a rendelkezésükre bocsássuk, „Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatás” néven hivatkozunk).

A „Használati Információk” az alábbiak:

 • Olyan információk, amelyeket az Ön által a Dexcom Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt számítógéptől, mobiltelefontól vagy egyéb készüléktől kapunk, valamint olyan információk, amelyeket ezektől a Termékektől és Szolgáltatásoktól kapunk az Ön általi használattal kapcsolatban, beleértve az Ön IP-címét és a számítógépével, az internetszolgáltatásával, a böngészőjével és a Dexcom Termékek és Szolgáltatások használata során végzett tevékenységeivel kapcsolatos egyéb adatokat (pl. hogy milyen gyakran nyitja meg a Szoftveralkalmazásokat, valamint az Ön beállításai és a Dexcom Termékek és Szolgáltatások egyes elemeinek használatával kapcsolatos egyéb tevékenysége);
 • Az Öntől kapott információk, amelyek a harmadik felekre vonatkozó megjegyzésekre vagy visszajelzésekre irányuló kéréseinkkel kapcsolatosak;
 • Információk, amelyeket hirdetőktől vagy egyéb harmadik felektől kapunk, amikor Ön hirdetésekre vagy harmadik felek weboldalaira vezető hivatkozásokra kattint, miközben a Dexcom Termékeket és Szolgáltatásokat használja, beleértve az Ön által meglátogatott weboldalakat, az azokon az oldalakon végzett tevékenységét vagy az adott harmadik feleknél végrehajtott vásárlásokat vagy egyéb műveleteket.

„Származékos Információk”: olyan információk, amelyeket mi az Ön Személyes Adatai egy részének vagy egészének összekapcsolásával vagy elemzésével hozunk létre.

Amennyiben a fent leírt Személyes Adatok nem fedik fel az Ön személyazonosságát, akkor ezeket az „Egyéb Adatokat” bármilyen célra felhasználhatjuk, kivéve, ha a hatályos jogszabályok alapján ettől eltérően kell eljárnunk. Amennyiben ezeket az Egyéb Adatokat az alkalmazandó jogszabályok szerint Személyes Adatokként kell kezelnünk, akkor azokra a célokra használhatjuk fel őket, amely célokra a Személyes Adatokat felhasználjuk és közöljük.

Az Ön jogai és kötelezettségei

Általánosságban bármikor jogosult arra, hogy hozzáférjen a Személyes Adataihoz. Joga van ahhoz, hogy az adatok egy részének helyesbítését, törlését vagy más szervezetnek való továbbítását, valamint az adatkezelés korlátozását kérje. Joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon az adatkezelés egy része ellen, és ha az adatai kezeléséhez a hozzájárulását kértük, visszavonhatja a hozzájárulását. Előfordulhat, hogy egyes esetekben ezek a jogok korlátozottak, például ha az Ön kérésének teljesítése más személy Személyes Adatainak felfedésével járna, vagy ha bizonyítani tudjuk, hogy az Ön adatainak kezelése jogi kötelezettségünk. Egyes esetekben ez azt jelentheti, hogy az adatait akkor is megőrizhetjük, ha Ön visszavonja a hozzájárulását. Ha szeretne tájékoztatást kapni a jogait érintő bármely korlátozásról, kérjük, lépjen kapcsolatba az Adatvédelmi Csapatunkkal. Részletesebben:

 • Regisztrációs És Megrendelési Információit bármikor frissítheti, ha belép a Weboldalunkon található fiókjába, és vállalja, hogy Regisztrációs És Megrendelési Információit mindig naprakészen tartja, amíg a fiókja aktív.
 • Felhasználói Fiókján keresztül megtekintheti, frissítheti vagy törölheti a Személyes Adatok egy részét, a Felhasználói Fiók felmondásával pedig felmondhatja bizonyos Dexcom Szolgáltatások igénybevételét. Az egyes Adatszolgáltatások funkcióin keresztül előfordulhat, hogy meg tudja tekinteni, valamint frissíteni és törölni tudja a Személyes Adatok megosztását vagy használatát, és az egyes Adatszolgáltatások igénybevételét az Adatszolgáltatáson keresztül felmondhatja. Egy Szoftveralkalmazás vagy egy Szoftveralkalmazást igénylő Adatszolgáltatás igénybevételét is felmondhatja oly módon, hogy a Szoftveralkalmazást eltávolítja számítógépéről, telefonjáról vagy egyéb készülékéről, amelyre az telepítve van.
 • A Személyes Adatait megtekintheti, kijavíthatja, frissítheti, megsemmisítheti vagy törölheti, valamint a korábban megadott hozzájárulását visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk a privacy@dexcom.com címen. Kérjük, kérésében egyértelműen jelezze, mely Személyes Adatokat szeretné módosítani, vagy hogy szeretné-e, hogy Személyes Adatait kitöröljük az adatbázisunkból, vagy egyéb módon jelezze, milyen korlátozásokat szeretne alkalmazni a Személyes Adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban. A védelme érdekében kizárólag azon Személyes Adatok tekintetében hajtjuk végre a kérését, amelyek ahhoz az e-mail-címhez kapcsolódnak, amelyről a kérését küldte, és előfordulhat, hogy a kérése végrehajtása előtt ellenőrizzük a személyazonosságát. Kérésének megpróbálunk a lehető leghamarabb eleget tenni. Tájékoztatjuk, hogy egyes adatokat nyilvántartási célokból és/vagy az Ön által a módosítás vagy törlés iránti kérelem előtt kezdeményezett műveletek teljesítéséhez meg kell őriznünk. Lehetnek olyan származékos adatok is, amelyek az adatbázisunkban vagy egyéb nyilvántartásainkban maradnak, és onnan nem lesznek kitörölve.
 • Amennyiben más személyekkel kapcsolatos Személyes Adatokat ad meg nekünk vagy szolgáltatóinknak, Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy ezt megtegye, és engedélyezi számunkra a személyes adatok jelen Adatvédelmi szabályzat szerinti használatát.
 • Amennyiben a Személyes Adataira a jogi vagy szerződéses kötelezettségeinknek való megfelelés miatt van szükségünk, akkor az adatok szolgáltatása kötelező: amennyiben az adatokat nem adja meg, nem tudjuk kezelni az Önnel való kapcsolatot, és nem tudunk megfelelni a kötelezettségeinknek. A Személyes Adatok megadása minden más esetben opcionális.

Mit teszünk az általunk kapott adatokkal (a Személyes Adatok gyűjtésének és felhasználásának célja)

Regisztrációs És Megrendelési Információk: A Regisztrációs És Megrendelési Információkat az Ön fiókjának és a Dexcom Önre vonatkozó Termékeinek és Szolgáltatásainak kezelésére, valamint az alábbiakban leírt egyéb célokra gyűjtjük és használjuk fel. Az Ön e-mail-címét arra a célra gyűjtjük és használjuk fel, hogy a fiókjával kapcsolatban kapcsolatba lépjünk Önnel. A Regisztrációs És Megrendelési Információkat nem hozzuk nyilvánosságra. Az Ön Felhasználói Fiókját, valamint Regisztrációs És Megrendelési Információit arra a célra gyűjtjük és használjuk fel, hogy a Dexcom Szolgáltatások és Szoftveralkalmazások Ön általi használatát összekapcsoljuk a Dexcom Termékek Ön általi használatával; ezekhez az információkhoz a Dexcom Szolgáltatásokat nyújtó személyzetünk is hozzáférhet.

Visszajelzési Információk: Ön nem köteles Visszajelzési Információkat adni nekünk, azonban ha mégis így tesz, azokat a saját döntésünk szerint használhatjuk fel, feltéve, hogy nem azonosítjuk Önt, és nem szerepeltetünk olyan adatokat, amelyek felhasználhatók lennének az Ön azonosítására. A Visszajelzési Információkat mi gyűjthetjük és felhasználhatjuk, valamint ügyfeleink és harmadik felek részére átadhatjuk az Ön által megadott formában, valamint kivonatolva, összesítve és anonimizált formában, az Önre, mint forrásra való utalással vagy anélkül. A Visszajelzési Információkat továbbá a nyilvánosságnak vagy üzleti partnereinknek szánt hirdetéseinkben, marketinges és egyéb közleményeinkben, valamint belső kommunikációnk során is felhasználhatjuk, minden esetben az Önre, mint forrásra való utalás nélkül. Továbbá a Visszajelzési Információk forrásaként azonosíthatjuk Önt abban a mértékben, amennyiben Ön hozzájárul az ilyen azonosításhoz.

Adatszolgáltatási Információk: Adatszolgáltatási Információkat gyűjtünk, azokat a kiszolgálóinkon tároljuk, az Adatszolgáltatások használatával kezeljük, valamint a Felhasználó, az egyes Kijelölt Címzettek és Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatások részére továbbítjuk, amennyiben alkalmazandó az Ön által kért Dexcom Termékek és Szolgáltatások tekintetében. Az Adatszolgáltatási Információkat az Adatszolgáltatásaink biztosításával és a műveleteinkkel, adminisztrációval és termékfejlesztéssel, valamint karbantartással és támogatással kapcsolatban használhatjuk fel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

Használatra Vonatkozó Információk: Használatra Vonatkozó Információkat gyűjtünk és használunk fel, tárolunk kiszolgálóinkon, továbbá rendszereink használatával kezeljük és üzleti céljainkra elemezzük azokat. Harmadik felekkel nem osztunk meg olyan Használati Információkat, amelyek alapján Önt azonosítani lehet (kivéve a jelen Adatvédelmi szabályzatban engedélyezett esetekben).

Származékos Információk: A jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel összhangban Származékos Információkat gyűjthetünk és használhatunk fel az Önnek, a nyilvánosságnak vagy adott célcsoportoknak küldendő információk – beleértve a Megkereséseket (lásd a következő fejezetet) – meghatározása céljából, valamint üzleti céljainkra.

Személyes Adatok és Megkeresések: A hatályos jogszabályok által engedélyezett mértékben mi gyűjthetjük és felhasználhatjuk az Ön és – adott esetben – az Ön Kijelölt Címzettjeinek Személyes Adatait arra a célra, hogy meghatározzuk, milyen e-maileket és értesítéseket küldjünk Önnek és – adott esetben – az Ön Kijelölt Címzettjeinek, beleértve a Termékeinkkel és Szolgáltatásainkkal kapcsolatos lehetőségekre vonatkozó e-maileket és értesítéseket (a továbbiakban ezen e-mailekre „Megkeresések” néven hivatkozunk). A hatályos jogszabályok által engedélyezett mértékben meg is oszthatjuk az Ön e-mail-címét vagy egyéb Regisztrációs És Megrendelési Információit a nevünkben eljáró harmadik fél szolgáltatókkal, amelyekkel szerződést kötünk annak érdekében, hogy olyan Megkereséseket küldjenek Önnek, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. Ha úgy dönt, hogy leiratkozik (vagy ha Ön olyan jogrendszer hatálya alá tartozik, amely megerősítő hozzájárulást követel meg, és Ön szeretné visszavonni az Ön által korábban megadott hozzájárulást) az Ön adatainak harmadik felekkel ezen célokból általunk történő megosztásáról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen:

 • Ha nem Kanadában tartózkodik, írjon nekünk e-mailt a gdpr@dexcom.com címre, vagy küldjön levelet a lenti „Lépjen velünk kapcsolatba” szakaszban megadott címre; vagy
 • Ha Kanadában tartózkodik, írjon nekünk e-mailt a gdpr@dexcom.com címre, vagy küldjön levelet az
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4 címre; vagy hívjon bennünket az 1-844-832-1810 telefonszámon.

Kérjük, ne feledje, hogy amennyiben leiratkozik a tőlünk kapott marketing célú e-mailekről, továbbra is küldhetünk Önnek fontos adminisztrációs üzeneteket, amelyekről nem lehet leiratkozni. Az Ön hozzájárulása nélkül Személyes Adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel annak érdekében, hogy saját nevükben kapcsolatba léphessenek Önnel.

Ha Koreában vagy Japánban tartózkodik, mi nem gyűjtjük, nem használjuk fel és nem osztjuk meg az Ön Személyes Adatait Megkeresések küldése céljából. Marketinghez kapcsolódó kérdésekben kérjük, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a Dexcom Terméket kapta, vagy olvassa el annak adatvédelmi szabályzatát.

Személyes Adatok és az Ön Dexcom felhasználói élménye: Az Önhöz vagy – adott esetben – az Ön Kijelölt Címzettjeihez tartozó Személyes Adatokat gyűjthetjük és felhasználhatjuk arra a célra, hogy az Ön vagy – adott esetben – az Ön Kijelölt Címzettjei igényeinek megfelelően személyre szabjuk az élményt, amelyet a Dexcom Termékek és Szolgáltatások igénybevétele során él át, és a tartalmakat, amelyeket a Dexcom Termékek és Szolgáltatások használata során tekint meg. A hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a Személyes Adatokat gyűjthetjük és felhasználhatjuk arra a célra, hogy kezeljük a Termékeinket és Szolgáltatásainkat, beleértve a Weboldalt, valamint fejlesszük üzleti tevékenységünket, új funkciókat nyújtsunk a weboldalon, valamint a termékekkel vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy egyéb módon irányítsuk az üzleti tevékenységünket.

Egyéb harmadik felek: Rendes üzletvitelünk során szolgáltatókat kutatunk fel és veszünk igénybe annak érdekében, hogy a nevünkben szolgáltatásokat végezzenek vagy feladatokat lássanak el. Ezeknek a harmadik feleknek kizárólag akkor engedélyezzük, hogy az Ön Személyes Adatait tárolják, használják vagy közöljék, ha ez az általunk kért szolgáltatások nyújtásához szükséges. A Személyes Adatait más vállalat rendelkezésére is bocsáthatjuk a Dexcomot érintő vállalati felvásárlás, összeolvadás, akvizíció vagy feloszlatás esetén.

Bűnüldözés és jogi eljárások: A Személyes Adatokat a hatályos jogszabályok szerint gyűjtjük, használjuk fel és közöljük, beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli jogszabályokat, és a Személyes Adatokat közölhetjük, ha a bűnüldöző hatóságok vagy szabályozó hatóságok azt kérik, beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli közigazgatási és kormányzati hatóságokat, vagy ha úgy ítéljük meg, hogy a közlés az adott körülmények között indokolt; de minden esetben a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint járunk el. Személyes Adatokat gyűjthetünk, használhatunk fel és közölhetünk a jogaink, adataink, biztonságunk, tulajdonunk (vagy leányvállalataink, az Ön és mások jogainak, adatainak, biztonságának és tulajdonának) védelme; működésünk, valamint leányvállalataink működésének védelme; a jelen Adatvédelmi szabályzat érvényesítése; valamint a számunkra elérhető jogorvoslat igénybevétele vagy a minket fenyegető károk korlátozása céljából; minden esetben a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

Anonimizálás: Személyes Adatait az Ön azonosítására alkalmas információk eltávolításával anonimizálhatjuk, és az anonimizált adatokat bármilyen célra felhasználhatjuk, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében ettől eltérően kell eljárnunk.

Egyéb felhasználási módok: Az Ön Személyes Adatait az Ön hozzájárulásának megszerzését követően gyűjthetjük és felhasználhatjuk a jelen Adatvédelmi szabályzatban engedélyezettektől eltérő célokra is.

Az adatkezelés jogalapjai

Az Ön Személyes Adatait tárolnunk, kezelnünk és továbbítanunk kell, azonban kizárólag jogos üzleti érdekeink érdekében, a hatályos jogszabályokkal, rendeletekkel és iránymutatásokkal összhangban tehetjük ezt, és kizárólag olyan személyekkel közölhetjük, akik számára feltétlenül szükséges azok ismerete, és akik jogosultak az adatok ezen célokra történő kezelésére.

A fent felsorolt Személyes Adatokat az alábbi célokból kezeljük:

 • A szerződéses kapcsolat létrehozása és teljesítése érdekében szükséges módon a szerződés fenntartásához vagy felmondásához, és annak lehetővé tételéhez, hogy kezelni tudjuk az Ön fiókját és az Önre vonatkozó Dexcom Termékeket és Szolgáltatásokat.
 • Az általunk szükségesnek ítélt módon az üzleti tevékenységeink végzéséhez és a jogos érdekeink megvalósításához, ha az érdekeinket nem írják felül az Ön adatvédelmi jogai. Amennyiben további információra van szüksége a jogos érdekeink mérlegelésére vonatkozó gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az Adatvédelmi Csapatunkkal.
 • A hatályos jogszabályoknak való megfelelés és a jogos üzleti érdekeink, jogaink és kötelezettségeink védelme.
 • Amennyiben Ön a hozzájárulását adta.

Mi történik az adatokkal, amelyeket megoszt másokkal?

A Kijelölt címzettekre nincs befolyásunk, és ha a Kijelölt címzett megkapja az Ön adatszolgáltatásokra vonatkozó adatait, az adatok Kijelölt személy általi használata az Ön és a Kijelölt személy közötti kapcsolat tárgyát képezi. Mi nem ellenőrizzük az Ön által az egyes Kijelölt Címzettekkel kapcsolatban megadott elérhetőségeket. Ha ilyen elérhetőséget megadott, a kijelölés Ön általi megszüntetéséig az Adatszolgáltatási Információkat az Ön által megadott elérhetőségre küldjük, és Ön felelős az ilyen adatok pontosságáért.

Az Ön Kijelölt Címzettjei megoszthatják az Ön Személyes Adatait a Dexcommal a Dexcom Termékek és Szolgáltatások általuk történő használatával kapcsolatban, és mi az Ön ezen Személyes Adatait a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban használjuk fel. Ha az Ön Kijelölt Címzettjei rendelkeznek az Ön Szermélyes Adataival, Ön ezúton engedélyezi számukra, hogy az ilyen Személyes Adatokat a saját belátásuk szerint megosszák velünk.

Amennyiben Ön a Személyes Adatokat harmadik féllel osztja meg, beleértve a Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatásokat, nekünk nincs semmilyen befolyásunk azokra a Személyes Adatokra, illetve arra, hogy azokat az ilyen harmadik fél hogyan használja fel. Ellenőrizze azoknak a harmadik feleknek vagy Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatásoknak a szolgáltatási feltételeit, adatvédelmi szabályzatait vagy weboldallal kapcsolatos egyéb rendelkezéseit, amelyekkel Ön saját maga Személyes Adatokat oszt meg.

Egyes Szoftveralkalmazásaink esetében Ön saját belátása szerint dönthet arról, hogy megosztja-e a vércukorszintmérések eredményeit és egyéb Személyes Adatokat az Apple Health alkalmazással és egyéb Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatásokkal, amelyek ilyen mérési eredményeket tárolnak és továbbítanak. Azt követően, hogy a Szoftveralkalmazásaink ezeket a mérési eredményeket és az egyéb Személyes Adatokat megosztották, nincs befolyásunk ezekre az eredményekre és egyéb Személyes Adatokra, és azok használatára vagy az azokhoz való hozzáférésre, ezért Önnek meg kell ismernie az egyes harmadik felek termékeinek használatára vonatkozó feltételeket és adatvédelmi szabályzatokat, mielőtt úgy dönt, hogy szeretné, hogy Szoftveralkalmazásaink megosszák az Ön Személyes Adatait az ilyen harmadik felekkel vagy Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatásokkal.

Kivel osztjuk meg az Ön Személyes Adatait?

A Személyes Adatok többsége nálunk marad, azonban a fenti célokból a Személyes Adatait megoszthatjuk az alábbi címzettekkel:

 • Leányvállalatok: A Személyes Adatokat a vállalatcsoportnak az Ön tartózkodási helye szerinti országon belül és kívül működő más tagjaival kizárólag akkor oszthatjuk meg, ha az a jelen Szabályzatban részletezett célokból szükséges, és összhangban van a hatályos jogszabályokkal és az általunk Ön felé vállalt esetleges más kötelezettségekkel. Ezek a vállalatok a jogszabályok szerint kötelesek biztosítani, hogy a Személyes Adatok védelme az alábbiak szerint megfeleljen az uniós normáknak, valamint a más jogrendszerekben hatályos jogszabályoknak, rendeleteknek és iránymutatásoknak.
  • Ha Ön Koreában vagy Japánban tartózkodik, a Dexcom Inc. azon partnere, akivel az Ön Személyes Adatait meg lehet osztani, a Dexcom UK Limited (az Ön Dexcom eszközökre vonatkozó panaszaival kapcsolatos adatok tárolása és elemzése, az Amerikai Élelmiszerügyi és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) számára történő jelentéskészítés, valamint az üzleti nyilvántartásoknak a körültekintő üzleti gyakorlatoknak megfelelő megőrzése céljából). A Dexcom, Inc. és az FDA az Egyesült Államokban található; a Dexcom UK Limited pedig az Egyesült Királyságban található.
 • Szolgáltatók: A Személyes Adatokat harmadik fél szolgáltatókkal is megoszthatjuk, amelyek azokat a nevünkben és a fenti célokból kezelik. Ezek a harmadik felek többek közt az alábbiak: bérszámfejtő szolgáltatók, IT-szolgáltatók, utazási irodák és utazási szolgáltatók, bankok, bankkártyával foglalkozó vállalatok, közvetítők, képzési szolgáltatók, kutatásokat készítő szolgáltatók, ellenőrök, adattárhely-szolgáltatók és
  • Ha Ön Koreában tartózkodik, akkor ezek a szolgáltatók a következők: a Google Németországban (adatok tárolása a felhőben és elemzések végrehajtása); az Amazon Web Services, Inc. Németországban (adatok tárolása a felhőben és elemzések végrehajtása); Oracle America, Inc. az Egyesült Államokban és szolgáltatásokkal Németországban (a Dexcom termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok és kérdések fogadása, feldolgozása és dokumentálása) és a SendGrid, Inc. az Egyesült Királyságban (az Ön által a Clarity-n keresztül kezdeményezett e-mailek és kommunikációk útvonal-irányítása).
  • Ha Ön Japánban tartózkodik, akkor ezek a szolgáltatók a következők: a Google (adatok tárolása a felhőben és elemzések végrehajtása); Oracle America, Inc. az Egyesült Államokban és szolgáltatásokkal Németországban (a Dexcom termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok és kérdések fogadása, feldolgozása és dokumentálása) és a SendGrid, Inc. az Egyesült Királyságban (az Ön által a Clarity-n keresztül kezdeményezett e-mailek és kommunikációk útvonal-irányítása).
 • Kormányzati hatóságok / bűnüldözéssel foglalkozó tisztviselők: A Személyes Adatokat megoszthatjuk kormányzati hatóságokkal és/vagy bűnüldözéssel foglalkozó tisztviselőkkel, ha a fenti célokból szükséges, ha a jogszabályok előírják, vagy ha a hatályos jogszabályokkal összhangban a jogos érdekeink jogszerű védelme érdekében szükséges.
  • Ha Ön Koreában tartózkodik, ezen hatóságok körébe beletartozik az FDA.
  • Ha Ön Japánban tartózkodik, ezen hatóságok körébe beletartozik az FDA, a Gyógyszerészeti és Orvosi Eszköz Hatóság; és az Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium.
 • Egyéb, független harmadik felek. Az Ön Személyes Adatait közölhetjük, ha a fenti célokból szükséges, ha a közlést jogszabály írja elő, vagy ha az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a jogos érdekeink jogszerű védelme érdekében szükséges.
  • Ha Ön Koreában tartózkodik, és a Dexcom Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen kommunikációt végez felénk, kommunikációját (beleértve az Ön által az ilyen kommunikációban közölt Személyes Adatokat) továbbítjuk a Huons Co., Ltd. („Huons”) felé annak érdekében, hogy adminisztrálja, kezelje és kiszolgálja az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatát; illetve a Synex Consulting, Ltd. („Synex”) felé annak érdekében, hogy elvégezze a számára előírt szabályozási jelentéstételt. Az Ön kommunikációjának a Huons és a Synex által történő gyűjtését, felhasználását és tárolását az ő vonatkozó adatvédelmi szabályzataik szabályozzák.
  • Ha Ön Japánban tartózkodik, és a Dexcom Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen kommunikációt végez felénk, kommunikációját (beleértve az Ön által az ilyen kommunikációban közölt Személyes Adatokat) továbbítjuk a Terumo Corporation („Terumo”) felé annak érdekében, hogy elősegítse az Ön azon forgalmazóval fennálló ügyfélkapcsolatának adminisztrálását, kezelését és kiszolgálását, amelytől Ön a Dexcom Terméket és Szolgáltatást kapta; illetve a Cobridge Co., Ltd. („Cobridge”) felé annak érdekében, hogy elvégezze a számára előírt szabályozási jelentéstételt. Az Ön kommunikációjának a Terumo és a Cobridge által történő gyűjtését, felhasználását és tárolását az ő vonatkozó adatvédelmi szabályzataik szabályozzák.

Ha Ön Koreán és Japánon kívüli más országban tartózkodik, a Személyes Adatokat kezelő harmadik felek vagy harmadik fél kategóriák listája elkérhető az Adatvédelmi Csapattól.

Sütik és egyéb technológiák

Amennyiben Ön az Európai Unió lakosa, kérjük, tekintse meg az About Cookies (Sütik) fejezetet, ahol további információt talál arról, hogyan használjuk a sütiket és egyéb nyomkövető technológiákat a Termékeink és Szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatban.

Amennyiben Ön az Egyesült Államok vagy bármely más, EU-n kívüli ország állampolgára, az alábbiakban megismerheti, hogyan alkalmazunk sütiket és egyéb hasonló technológiákat a Termékeinkkel és Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Sütik: A sütik olyan adatok, amelyeket közvetlenül az Ön által használt számítógép tárol. A sütik segítségével olyan információkat tudunk gyűjteni, mint a böngésző típusa, a Szolgáltatásokkal töltött idő, a látogatott oldalak, a nyelvi preferenciák vagy egyéb anonim forgalmi adatok. Mi és a szolgáltatóink ezeket az információkat biztonsági okokból, a navigáció megkönnyítése, az információk hatékonyabb megjelenítése és az Ön felhasználói élményének személyre szabása érdekében használjuk. Ezenkívül arra is használjuk a sütiket, hogy statisztikai információkat gyűjtsünk a Termékeink és Szolgáltatásaink használatáról annak érdekében, hogy folyamatosan fejlesszük azok dizájnját és működését, megértsük, hogy használják őket, és segítsünk a velük kapcsolatban felmerülő kérdések megoldásában. A sütik továbbá lehetővé teszik, hogy kiválasszuk mely hirdetéseink vagy ajánlataink a legvonzóbbak Önnek, és hogy azokat jelenítsük meg Önnek a Termékek és Szolgáltatások használata során.

Ha nem szeretné, hogy a sütik használatával információkat gyűjtsünk, a legtöbb böngészőben egyszerű módon beállíthatja a sütik automatikus letiltását, vagy hogy minden alkalommal egyesével lehessen beállítani, hogy engedélyezi vagy elutasítja a süti (vagy sütik) továbbítását az Ön számítógépére az adott oldalról. További információért kattintson ide. Ha azonban nem fogadja el a sütik használatát, előfordulhat, hogy a Termékek és Szolgáltatások igénybevétele során kellemetlenségeket tapasztal. Lehetséges például, hogy nem fogjuk tudni felismerni a számítógépét, és minden egyes alkalommal be kell jelentkeznie.

Termékeink és Szolgáltatásaink jelenleg nem tudják felismerni a böngészők „nyomkövetés letiltása” funkcióját.

Elemzések: Termékeinkkel és Szolgáltatásainkkal kapcsolatban harmadik felek által nyújtott elemzéseket alkalmazhatunk, mint például a Google Analytics. Az ilyen harmadik fél szolgáltatások sütiket és hasonló technológiákat használhatnak arra, hogy a Termékek és Szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat gyűjtsenek és elemezzenek, és jelentést készítsenek a tevékenységekről és tendenciákról. Ezek a szolgáltatások az egyéb weboldalak, alkalmazások és online szolgáltatások használatával kapcsolatos információkat is gyűjthetnek. A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért kattintson ide. Ha szeretné letölteni a Google Analytics Opt-Out böngészőbe beépülő modult, kattintson ide.

Pixelcímkék és egyéb hasonló technológiák használata: Egyes Termékeinkkel és Szolgáltatásainkkal kapcsolatban pixelcímkéket (vagy más néven adatgyűjtő jeleket vagy átlátszó GIF-eket) használhatunk többek között a felhasználók (beleértve az e-mailek címzettjeit) tevékenységeinek nyomon követésére, a marketinges kampányaink sikerének értékelésére és a használatra és válaszarányra vonatkozó statisztikák készítésére.

Az Adobe Flash technológia (beleértve a helyi megosztott objektumokat, a „Flash LSO-kat”) és egyéb hasonló technológiák használata: Többek között a Termékek és Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó információk gyűjtéséhez és tárolásához Flash LSO-kat és egyéb technológiákat alkalmazunk. Amennyiben nem szeretné, hogy Flash LSO-k tárolódjanak a számítógépén, módosítsa a Flash Player beállításait, és tiltsa le a Flash LSO-k tárolását a Website Storage Settings Panel (Weboldal tárolási beállítások) panelen megtalálható eszközök használatával. A Flash LSO-kat kezelheti az Global Storage Settings Panel (Általános tárolási beállítások) panelen is, ha követi az ott megtalálható utasításokat (amelyek leírhatják például, hogyan lehet törölni a meglévő Flash LSO-kat (a Macromedia oldalán található „tájékoztatás”-ra való hivatkozással), hogyan lehet megakadályozni, hogy Flash LSO-kat helyezzenek el a számítógépén az Ön megkérdezése nélkül, és (a Flash Player 8-as és későbbi verzióinál) hogyan lehet letiltani azon Flash LSO-kat, amelyeket nem az Ön által éppen meglátogatott weboldal üzemeltetője küld). Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Flash Playeren beállítja a Flash LSO-k korlátozását vagy fogadásuk korlátozását, az korlátozhatja vagy akadályozhatja a Flash egyes alkalmazásainak működését.

Érdeklődés alapú hirdetés: Előfordulhat, hogy hirdetésekkel foglalkozó harmadik fél vállalatokat veszünk igénybe, hogy amikor Ön a Termékeket és Szolgáltatásokat és az egyéb weboldalakat vagy online szolgáltatásokat használja, a Termékek és Szolgáltatások vagy egyéb weboldalak és szolgáltatások Ön általi használatával vagy az azokhoz való hozzáférésével kapcsolatos információk alapján olyan hirdetéseket jelenítsünk meg termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek érdekelhetik Önt. Ennek érdekében ezek a vállalatok egyedi sütit helyezhetnek el vagy ismerhetnek fel az Ön böngészőjében (akár pixelcímkék használata útján is). Amennyiben szeretne további tájékoztatást kapni erről a gyakorlatról, és többet megtudni az ezzel kapcsolatos választási lehetőségeiről, kérjük, látogasson el a Network Advertising Initiative opt out site (Hálózati Reklám Kezdeményezés leiratkozási portál) oldalra és a Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program (Digitális Reklám Szövetség Önszabályozási Program) oldalára.

HIPAA

Előfordulhat, hogy az Ön olyan egészségügyi adatait kapjuk meg, amelyek „védett egészségügyi információknak” minősülnek az egészségbiztosítási hordozhatóságról és elszámolási kötelezettségről szóló, 1996. évi törvény („HIPAA”) alapján. Amikor védett egészségügyi adatot kapunk, az ilyen adatokra a HIPAA és a HITECH törvény előírásai, valamint az ezen törvények alapján megalkotott rendelkezések alkalmazandók.

Amikor úgy dönt, hogy védett egészségügyi adatait megosztja egy Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatással, például az Apple Health alkalmazáson keresztül, akkor előfordulhat, hogy adatait olyan harmadik féllel osztja meg, amely nem tartozik a HIPAA, a HITECH törvény, vagy az ezen törvények alapján megalkotott rendelkezések hatálya alá. A megadott adatokat Ön kezeli, és a hozzájárulása addig hatályos, amíg vissza nem vonja azon alkalmazáson, Dexcom Szolgáltatáson vagy egyéb összetevőn keresztül, amelyben a választást megtette. Azt, hogy a Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatás mit tehet az Ön védett egészségügyi adataival, a Kijelölt Harmadik fél szolgáltatásra alkalmazandó feltételek határozzák meg, és erre a felhasználásra nekünk nincs befolyásunk. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben visszavonja a hozzájárulását, a Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatás részére korábban átadott adatokat ez nem érinti, azonban további adatátadásra nem kerül sor. Az, hogy megosztja-e vagy sem egy Kijelölt Harmadik Fél Szolgáltatással a védett egészségügyi adatait, semmilyen hatással nincs azokra a Dexcom Termékekre vagy Szolgáltatásokra, amelyek használatára Ön jogosult.

Részletesebben az adatvédelemről

Gyermekek online adatvédelme: A Dexcom nem engedélyezi, hogy 18 (illetve Japánban 20) éves kor alatti személyek közvetlenül előfizessenek a Dexcom Szolgáltatásokra vagy Szoftveralkalmazásokra, vagy közvetlenül megvásárolják a Dexcom Termékeket. A szülő vagy törvényes gyám előfizethet 18 (illetve Japánban 20) éves kor alatti Felhasználó nevében is, azonban 18 (illetve Japánban 20) éves kor alatti személyek nem használhatják a Dexcom Termékeket vagy Szolgáltatásokat a szülőnek vagy törvényes gyámnak a Megállapodás feltételeibe való kifejezett beleegyezése nélkül, amely feltételek többek között előírják, hogy a szülő vagy törvényes gyám felelős a Kijelölt Címzettek kijelöléséért, a Felhasználói Készüléknek a Dexcom Szolgáltatásokhoz vagy Szoftveralkalmazásokhoz való csatlakoztatásáért, a Dexcom Szolgáltatásokkal vagy Szoftveralkalmazásokkal való minden kommunikációért, valamint annak biztosításáért, hogy a velünk való kommunikáció minden esetben a szülőtől vagy törvényes gyámtól érkezzen, és ne a 18 (illetve Japánban 20) éves kor alatti személytől.

Gyámság, gondnokság vagy egyéb jogi felügyelet alatt álló nagykorúak: A Dexcom nem engedélyezi senkinek, hogy közvetlenül regisztráljon a Dexcom Szolgáltatásaira vagy Szoftveralkalmazásaira, vagy megvásárolja a Dexcom Termékeit, ha az adott személy nem jogosult arra, hogy szerződést kössön, és kötelezze magát a Megállapodás feltételeinek betartására. A törvényes gyám, gondnok vagy egyéb jogosult személy regisztrálhat olyan Felhasználó nevében, nem rendelkezik cselekvőképességgel arra, hogy szerződést kössön, és kötelezze magát a Megállapodás feltételeinek betartására, azonban az ilyen Felhasználó nem használhatja a Dexcom Szolgáltatásokat vagy Szoftveralkalmazásokat a törvényes gyámnak, gondnoknak vagy a Megállapodás megkötésére jogosult egyéb személynek a Megállapodás feltételeibe való kifejezett beleegyezése nélkül, amely feltételek többek között előírják, hogy a törvényes gyám, gondnok vagy egyéb személy felelős a Kijelölt Címzettek kijelöléséért, a Felhasználói Készüléknek a Dexcom Szolgáltatásokhoz vagy Szoftveralkalmazásokhoz való csatlakoztatásáért, a Dexcom Szolgáltatásokkal vagy Szoftveralkalmazásokkal való minden kommunikációért, valamint annak biztosításáért, hogy a velünk való kommunikáció minden esetben a törvényes gyámtól, gondnoktól vagy egyéb személytől érkezzen, és ne a nem cselekvőképes személytől.

Adathalászat: Soha, semmilyen körülmények között nem kérjük a Regisztrációs És Megrendelési Információkat nem biztonságos vagy kéretlen e-mailben vagy telefonon. A személyazonosság-lopás és az „adathalászatként” ismert gyakorlat jelentős probléma. Ezért rendkívül fontos számunkra, hogy az Ön személyazonosság-lopással szembeni védelme érdekében biztonságosan tároljuk az adatokat. Az adathalászattal kapcsolatos további információkért látogasson el a Federal Trade Commission (Szövetségi Kereskedelmi Bizottság) weboldalára.

Biztonság: A Dexcom minden kereskedelmi szempontból észszerű technológiai és működési biztonsági szabványt alkalmaz a Személyes Adatok szervezetünkön belüli védelme érdekében. A Dexcom Termékeken és Szolgáltatásokon keresztül továbbított Személyes Adatokat titkosított formában továbbítjuk. Sajnos semmilyen adatátviteli vagy -tárolási rendszerrel kapcsolatban nem lehet garantálni, hogy 100%-ig biztonságos. Amennyiben úgy érzi, hogy a velünk való kommunikációja már nem biztonságos, kérjük, azonnal tájékoztasson minket a „Lépjen velünk kapcsolatba” részben foglaltakkal összhangban.

Harmadik felek portáljaira mutató linkek: A Dexcom Termékek és Szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felek webportáljaira, alkalmazásaira vagy egyéb termékeire mutató linkeket. Nem vállalunk felelősséget az ezen webportálok, alkalmazások vagy egyéb termékek információs gyakorlataiért, és a link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a hivatkozott portált vagy szolgáltatást támogatjuk. A jelen Adatvédelmi szabályzat továbbá nem alkalmazandó a harmadik felek adatvédelmi, információs vagy egyéb gyakorlataira, beleértve a Termékeinken vagy Szolgáltatásainkon megjelenő linkek által hivatkozott webportálokat vagy szolgáltatásokat működtető harmadik feleket, valamint az alkalmazások, közösségi média felületek, operációs rendszerek, vezeték nélküli szolgáltatások vagy készülékek harmadik fél szolgáltatóit. Javasoljuk, hogy a személyes adatainak a harmadik felek részére történő továbbítása vagy a termékeik és szolgáltatásaik használata előtt olvassa el a harmadik felek adatvédelmi szabályzatait.

Nyomkövetés tiltása: A kaliforniai online adatvédelmi törvénynek a nyomkövetés tiltására vonatkozó módosításaival összhangban tájékoztatjuk, hogy jelenleg nem tudjuk felismerni az Ön böngészőjének „nyomkövetés tiltása” funkcióját és hasonló üzeneteit.

Adatmegőrzés: A jogszabályokban előírt vagy engedélyezett egyéb adatmegőrzési idő hiányában a Személyes Adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg.

Fiókja felmondása

Dexcom fiókját a Weboldalunk vonatkozó oldalán megtalálható utasítások alapján mondhatja fel. A Követők felmondhatják Követői státuszukat oly módon, hogy törlik a Felhasználót a vonatkozó Dexcom Szolgáltatásban, vagy törlik a vonatkozó Szoftveralkalmazást.

Amikor Ön felmondja fiókját, töröljük Személyes Adatait, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok másként írják elő vagy másként engedélyezik. Amikor az alkalmazandó tárolási időszak lejár, Személyes Adatait töröljük oly módon, hogy az elektronikus fájlformátumokat biztonságos módon megsemmisítjük, az írásos fájlformátumokat pedig bezúzzuk vagy elégetjük.

A „Lépjen velünk kapcsolatba” részben feltüntetett e-mail-címen vagy postacímen kapcsolatba léphet velünk, ha azt szeretné, hogy töröljük a Személyes Adatait, és ebben az esetben azonnal eltávolítjuk az adatait az aktív rendszereinkből.

Minden joghatóságra vonatkozó adatvédelmi jogi kérelmek

Ha olyan kérést szeretne benyújtani, amely az Önre (vagy ha Ön az eltartottja nevében adatvédelmi jogokat gyakorló törvényes gyám, az eltartottjára) vonatkozó adatvédelmi jogokat illeti, lépjen kapcsolatba velünk a gdpr@dexcom.com címen, és adja meg az alábbi információkat:

 • Vezeték- és utónév
 • A tárgyfiókhoz tartozó felhasználónév
 • Születési dátum
 • Lakóhely szerinti ország
 • A tárgyfiókhoz tartozó e-mail cím
 • Páciens/kapcsolata pácienssel (pl. páciens, gyám stb.)
 • Kérésével kapcsolatos részletek

Határokon átnyúló adattovábbítás

Személyes Adatait bármely országban tárolhatjuk és kezelhetjük, amelyben vannak létesítményeink, vagy amelyekben szolgáltatókat veszünk igénybe, a Dexcom Termékek és Szolgáltatások használatával – illetve ha az Ön jogrendszere megerősítő hozzájárulást követel meg, akkor megerősítő hozzájárulása megadásával – pedig Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országokba továbbítsuk. Azok az országok, amelyekbe az Ön Személyes Adatait továbbítják, eltérő adatvédelmi szabályokkal rendelkezhetnek az Ön országának szabályaihoz képest.

Azon Személyes Adatok esetében, amelyeket a DexCom, Inc. az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon belül található Leányvállalataitól és vállalatoktól kap, a DexCom, Inc. vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az európai jogszabályok nemzetközi adattovábbításokra vonatkozó elveivel, pl. az EU általános szerződési feltételeivel vagy az alábbiakban részletesen leírt Adatvédelmi Pajzzsal összhangban kezeli.

Adatvédelmi Pajzs

A Dexcom harmadik felektől vagy közvetlenül az adott lakosoktól kaphat olyan Személyes Adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”) országainak (ideértve a 28 európai uniós tagállamot, Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint) lakosairól – beleértve a nevüket, címüket, e-mailjüket és telefonszámukat, a megrendelési információkat és az egészségi állapotukra vonatkozó információkat –, amelyek érzékeny adatnak minősülnek. Az ilyen Személyes Adatokat a továbbiakban „Európai Személyes Adatoknak” nevezzük. Tudomásul vesszük, hogy a Európai Közösség nem engedélyezi az EGT-n belüli vállalatoknak, hogy Európai Személyes Adatokat továbbítsanak az Egyesült Államokba, ha az ilyen Európai Személyes Adatok nem állnak „megfelelő szintű védelem” alatt. Az ilyen megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében azokban az esetekben, amikor a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő Európai Személyes Adatokra vonatkozóan más védelmi intézkedésekkel nem rendelkezünk, mivel az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága vizsgálati és végrehajtási jogköreinek hatálya alá tartozunk, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma (www.privacyshield.gov) által közzétett EU-USA adatvédelmi pajzs keretrendszernek (az „Adatvédelmi Pajzs”) fogunk megfelelni az általunk kapott Európai Személyes Adatok tekintetében. Előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között elfogadjuk az Európai Bizottság által jóváhagyott modellszerződést (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm), és az adott körülmények között ezen modellszerződés feltételei irányadók.

Az Adatvédelmi Pajzs alapelvei

A Dexcom az európai uniós tagállamokból származó személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és megőrzésével kapcsolatban megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott EU-USA Adatvédelmi Pajzs előírásainak. A Dexcom tanúsította, hogy megfelel az Adatvédelmi Pajzsnak az értesítésekre, választási lehetőségekre, a továbbküldés esetén felmerülő számon kérhetőségre, a biztonságra, az adatok integritására, a célok korlátozására, a hozzáférésre és a rendelkezésre állásra, végrehajtásra és felelősségre vonatkozó alapelveinek. Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzat és az Adatvédelmi Pajzs rendelkezései között ellentmondás merül fel, az Adatvédelmi Pajzs alapelvei irányadók. Az Adatvédelmi Pajzs programmal kapcsolatos további információkért és a tanúsítási oldalunk megtekintéséért látogasson el a https://www.privacyshield.gov/ oldalra.

Értesítések

Mi és leányvállalataink részt veszünk az Adatvédelmi Pajzsban. Az Adatvédelmi Pajzs Lista az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által fenntartott weboldalon érhető el: https://www.privacyshield.gov/list.

A Dexcom gyártja, forgalmazza és támogatja a Dexcom Termékeket, amelyek folyamatosan figyelik a vércukorszintet („Dexcom Vércukorszint-megfigyelők”). A Dexcom Vércukorszint-megfigyelők rendszeresen mérik a Felhasználó vércukorszintjét. Ezenkívül olyan Szoftveralkalmazásokat is forgalmazunk és támogatunk, amelyek a Felhasználónak a Dexcom Vércukorszint-megfigyelők által mért vércukorszintjét és egyéb információkat fogadják, tárolják, kezelik és továbbítják, hogy segítséget nyújtsanak a Dexcom Vércukorszint-megfigyelők Felhasználóinak, az egészségügyi szolgáltatóiknak és az általuk a vércukorszint kezelésére kijelölt más személyeknek. A Szoftveralkalmazások használatával kapcsolatban Európai Személyes Adatokat gyűjtünk és kezelünk azzal a céllal, hogy a Felhasználókkal kapcsolatba lépjünk a Dexcom Termékek és Szoftveralkalmazások használatával, új Dexcom Termékekről és Szoftveralkalmazásokról információk biztosításával, valamint a jogos üzleti érdekekkel kapcsolatos feladatok elvégzésével kapcsolatban. Ezenkívül az állami hatóságok jogszerű kéréseire is közöljük az Európai Személyes Adatokat, például a nemzetbiztonsági vagy jogszabály-végrehajtási követelményeknek való megfelelés érdekében.

Továbbá humán erőforrásokkal kapcsolatos Európai Személyes Adatokat is gyűjthetünk és kezelhetünk az adatvédelmi pajzzsal összhangban.

Választási lehetőségek

Az Adatvédelmi Pajzs rendelkezéseivel összhangban azon személyeknek, akiknek Európai Személyes Adatait birtokoljuk, felkínáljuk a lehetőséget, hogy (leiratkozással) eldöntsék, hogy Európai Személyes Adataik közölhetők-e harmadik felekkel, vagy felhasználhatók-e az adatok gyűjtésének eredeti céljától vagy a személy által utólag engedélyezett céloktól lényegesen eltérő cél(ok)ra.

Érzékeny adatok esetén kifejezett megerősítő hozzájárulást („feliratkozást”) szerzünk be az érintettektől, ha Európai Személyes Adataikat harmadik féllel kívánjuk közölni, vagy az adatok gyűjtésének eredeti céljától vagy a személy által a feliratkozási opció gyakorlásán keresztül utólag engedélyezett céloktól lényegesen eltérő célra kívánjuk felhasználni azokat. Minden olyan Európai Személyes Adatot érzékeny adatként kezelünk, amelyet harmadik féltől kapunk, ha a harmadik fél érzékeny adatként azonosítja és kezeli azt.

Továbbá azon jogrendszerek esetén, amelyek az Ön Személyes Adatainak kezeléséhez vagy megosztásához kifejezett megerősítő hozzájárulást írnak elő, az Ön Személyes Adatainak kezelése vagy megosztása előtt az előírt mértékben beszerezzük az Ön kifejezett megerősítő hozzájárulását.

Elszámoltathatóság újbóli továbbítás esetén

A személyes adatoknak az adatkezelőként eljáró harmadik félnek történő továbbítása esetén megfelelünk az értesítésekre és választási lehetőségekre vonatkozó alapelveknek. A harmadik fél adatkezelővel szerződést is kötünk, amely előírja, hogy az adatokat kizárólag korlátozott ideig és az egyén hozzájárulásával összhangban lévő adott célból kezelheti, és hogy a címzettnek legalább az Adatvédelmi Pajzzsal megegyező védelmi szintet kell biztosítania, és értesítenie kell minket, ha azt állapítja meg, hogy már nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek. A szerződés előírja, hogy amennyiben a harmadik fél adatkezelő így határoz, meg kell szüntetnie az adatkezelést, vagy egyéb megfelelő és észszerű lépéseket kell tennie az orvosolás érdekében.

A személyes adatoknak a megbízottként eljáró harmadik fél részére történő továbbítása esetén az alábbiak szerint járunk el: (i) kizárólag a korlátozott és meghatározott célokból továbbítjuk az adatokat; (ii) meggyőződünk róla, hogy a megbízott köteles az Adatvédelmi Pajzzsal megegyező szintű adatvédelmet biztosítani, (iii) megteszünk minden észszerű és megfelelő lépést annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a megbízott valóban úgy kezeli-e a továbbított személyes adatokat, ahogy az Adatvédelmi Pajzs szerinti kötelezettségeink előírják; (iv) kötelezzük a megbízottat arra, hogy értesítsen minket, ha azt állapítja meg, hogy nem tud többé megfelelni az Adatvédelmi Pajzsban előírt adatvédelmi szintnek; (v) értesítésre (beleértve a (iv) pont szerinti értesítést) megtesszük az észszerű és megfelelő lépéseket, hogy megállítsuk és orvosoljuk a jogosulatlan adatkezelést; és (vi) kérésre összegzést vagy másolatot nyújtunk be az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának a megbízottal kötött szerződés adatvédelmi előírásairól.

A továbbküldéssel kapcsolatos számon kérhetőség elve tekintetében mi vagyunk felelősek azért, ha a megbízott a személyes adatokat nem az Adatvédelmi Pajzs alapelveivel összhangban kezeli, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy nem vagyunk felelősek a kárt okozó eseményért.

Biztonság

Megteszünk minden észszerű és megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megóvjuk az Európai Személyes Adatokat az elvesztéssel, visszaéléssel, jogosulatlan hozzáféréssel, közléssel, módosítással és megsemmisüléssel szemben, figyelembe véve az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat és az Európai Személyes Adatok jellegét.

Az adatok integritása és a célok korlátozása

Az Adatvédelmi Pajzzsal összhangban az Európai Személyes Adatokat azokra az adatokra korlátozzuk, amelyek az adatkezelés céljából relevánsak. Nem kezelünk Európai Személyes Adatokat olyan módon, amely nem összeegyeztethető azokkal a célokkal, amelyek miatt az adatok gyűjtésére sor került, vagy amelyeket az érintett utólag engedélyezett. A célokhoz szükséges mértékben megteszünk minden észszerű lépést annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Személyes Adatok megfeleljenek a tervezett használatuknak, valamint pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Az Adatvédelmi Pajzs alapelveinek egészen addig megfelelünk, amíg Európai Személyes Adatokat őrzünk meg.

Az Európai Személyes Adatokat a személyek azonosítására alkalmas vagy őket azonosító formában csak addig tároljuk, ameddig az adatkezelés céljából vagy az Adatvédelmi Pajzs által lehetővé tett más célból szükséges. Minden észszerű és megfelelő intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy eleget tegyünk e rendelkezésnek.

Hozzáférés

A személy, akinek az Európai Személyes Adatait birtokoljuk, jogosult arra, hogy hozzáférjen az Európai Személyes Adataihoz, helyesbítse, módosítsa vagy törölje azokat, ha nem pontosak, vagy ha az Adatvédelmi Pajzs alapelveivel ellentétes módon kezelték azokat, kivéve, ha az Adatvédelmi Pajzs ettől eltérő eljárást engedélyez.

Rendelkezésre állás, végrehajtás és felelősség

Az Adatvédelmi Pajzs követelményeivel összhangban hatékony mechanizmusokat alkalmazunk az Adatvédelmi Pajzsnak való megfelelés biztosítására.

Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs elveivel összhangban a Dexcom elkötelezett az iránt, hogy az Ön adatainak védelmével és az Ön Európai Személyes Adatai általunk történő gyűjtésével vagy használatával kapcsolatos panaszokat megoldja. Az európai uniós polgároknak, akik panaszt vagy kérdést nyújtanának be a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, először a Dexcom Adatvédelmi tisztviselőjét kell megkeresniük az alábbi elérhetőségeken.

A Dexcom továbbá elkötelezett az iránt, hogy az EU-USA Adatvédelmi Pajzs alapelvei szerinti megoldatlan adatvédelmi panaszokat a BBB EU PRIVACY SHIELD szervezet elé utalja, amely az Egyesült Államokban található és a Council of Better Business Bureaus által működtetett, non-profit alternatív vitarendezési fórum. Amennyiben nem kap időben visszaigazolást a panasza kézhezvételéről, vagy panaszát nem megfelelően kezeltük, kérjük, további információért látogasson el a www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers oldalra, és nyújtsa be ott a panaszát.

Kötelesek vagyunk dönteni a panaszok tárgyában és követni az Adatvédelmi Pajzs I. mellékletében leírt rendelkezéseket, amely az alábbi oldalon található meg: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction..

Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs

Svájc vonatkozásában a Dexcom a Svájcból származó személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és megőrzésével kapcsolatban megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs előírásainak. A Dexcom tanúsította, hogy megfelel a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzsnak az értesítésekre, választási lehetőségekre, a továbbküldésre, a biztonságra, az adatok integritására, a hozzáférésre és a végrehajtásra vonatkozó alapelveinek. Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzat és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs rendelkezései között ellentmondás merül fel, az Adatvédelmi Pajzs alapelvei az irányadók. A Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs programmal kapcsolatos további információkért és a tanúsítási oldalunk megtekintéséért látogasson el a https://www.privacyshield.gov/list oldalra (kérjük, használja az „Advanced” gombot, és válassza ki a Swiss-U.S. Privacy Shield lehetőséget a „Program” mezőben).

A Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs elveivel összhangban a Dexcom elkötelezett az iránt, hogy az Ön adatainak védelmével és az Ön személyes adatai általunk történő gyűjtésével vagy használatával kapcsolatos panaszokat megoldja. A svájci állampolgároknak, akik panaszt vagy kérdést nyújtanának be a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, először a Dexcom Adatvédelmi tisztviselőjét kell megkeresniük az alábbi elérhetőségeken. A Dexcom továbbá elkötelezett az iránt, hogy a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs alapelvei szerinti megoldatlan adatvédelmi panaszokat a BBB EU/CH PRIVACY SHIELD szervezet elé utalja, amely az Egyesült Államokban található és a Council of Better Business Bureaus által működtetett, non-profit alternatív vitarendezési fórum. Amennyiben nem kap időben visszaigazolást a panasza kézhezvételéről, vagy panaszát nem megfelelően kezeltük, kérjük, további információért látogasson el a www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers oldalra, és nyújtsa be ott a panaszát.

Az Adatvédelmi Pajzs alapelvekre, értesítésekre, választási lehetőségekre, a továbbküldés esetén érvényesülő elszámoltathatóságra, a biztonságra, az adatok sértetlenségére, a célok korlátozására, a hozzáférésre és a rendelkezésre állásra, végrehajtásra és felelősségre vonatkozó további információkért tekintse meg a fenti (EU-USA) Adatvédelmi Pajzsra vonatkozó részt, amely értelemszerűen alkalmazandó a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzsra is.

Személyes Adatai megőrzése

Személyes Adatait csak korlátozott ideig őrizzük meg, amíg a fenti adatkezelés céljainak teljesítéséhez szükséges. Ezt követően személyes adatait töröljük. Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, akkor személyes adatait csak korlátozott ideig őrizzük meg, amíg az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges.

Ha szerződést kötünk Önnel, akkor személyes adatait a velünk való szerződéses kapcsolat fennállásáig őrizzük meg, és az engedélyezett mértékben a szerződéses kapcsolat lejáratát követően addig, amíg az a jelen szabályzatban meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az adattárolás időtartamát jogszabályi és szerződéses kötelezettségek, az Önnel való kapcsolatunk és az érintett adatok jellegéből fakadó technikai szükségszerűségek határozzák meg. A jogszabályok előírhatják, hogy bizonyos adatokat adott ideig tároljunk.

Ha személyes adatokat marketingcélokból vagy az Ön hozzájárulásával kezelünk, a személyes adatokat addig kezeljük, amíg Ön fel nem szólít minket az adatkezelés megszüntetésére, és ezt követően még egy rövid ideig (hogy eleget tudjunk tenni az Ön kéréseinek). Nyilvántartást vezetünk arról is, ha Ön arra kért minket, hogy ne küldjünk Önnek közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos anyagokat, vagy hogy ne kezeljük a személyes adatait, hogy ezen kérését a jövőben tiszteletben tudjuk tartani.

Egyéb esetekben az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követő megfelelő ideig tároljuk annak érdekében, hogy jogi igényekkel szemben megvédjük magunkat, vagy adminisztráljuk üzletvitelünket.

HR-adatok

Amennyiben nem kap időben visszaigazolást a panasza kézhezvételéről, vagy a Dexcom nem megfelelően kezelte a panaszát, és megkeresése vagy panasza a humán erőforrásokkal kapcsolatos Európai Személyes Adatokkal kapcsolatos, panaszát független jogorvoslati mechanizmusnak is alávetheti: ez a fórum az EU-n/EGT-n belüli érintettek esetében az EU adatvédelmi hatóságai („Adatvédelmi Hatóságok”) által létrehozott testület („Adatvédelmi Hatóságok Testülete”), svájci érintettek esetében pedig a svájci szövetségi adatvédelmi és információs biztos („Svájci Adatvédelmi És Információs Biztos”). Ehhez a munkavégzése helye szerint illetékességgel rendelkező állami vagy nemzeti adatvédelmi vagy munkaügyi hatósággal kell kapcsolatba lépnie. A Dexcom vállalja, hogy együttműködik az illetékes nemzeti Adatvédelmi Hatóságokkal, és eleget tesz az Adatvédelmi Hatóságok Testülete és a Svájci Adatvédelmi És Információs Biztos által hozott határozatoknak.

Módosítások

A jelen Adatvédelmi szabályzatot az új verziónak a www.dexcom.com/privacy-policy oldalon történő közzétételével módosíthatjuk. Ha frissítjük a jelen Adatvédelmi szabályzatot, frissíteni fogjuk az oldal tetején található fejlécet, hogy jelezzük az Adatvédelmi szabályzat utolsó frissítésének dátumát. A hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a módosítások akkor lépnek hatályba, amikor közzétesszük a frissített Szabályzatot a Weboldalunkon, és ha Ön ezen módosításokat követően használja a Termékeinket és Szolgáltatásainkat, azzal elfogadja a frissített Szabályzatot. A hatályos jogszabály által előírt egyes esetekben aktívan tájékoztathatjuk Önt egyes adatkezelési tevékenységekkel vagy a jelen Szabályzat jelentős módosításaival kapcsolatban.

Amennyiben nem fogadja el a módosítást, a fentiek szerint felmondhatja fiókját, és dönthet úgy, hogy nem ad meg több Személyes Adatot. Amennyiben a hatályos jogszabály előírja, hogy Önnek hozzá kell járulnia az Ön által korábban elfogadott Adatvédelmi szabályzat módosításához, a módosítás csak azt követően válik érvényessé, hogy Ön hozzájárulását adta.

Lépjen velünk kapcsolatba

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merül fel az általunk végzett adatkezeléssel vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, vagy szeretne „leiratkozni” felkereséseinkről, kérjük (1) küldjön nekünk e-mailt a privacy@dexcom.com címre, vagy (2) írjon nekünk az alábbi címre (és adja meg e-mail-címét):

Dexcom, Inc.
ATTN: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Mivel az e-mailben történő kommunikáció nem mindig biztonságos, kérjük, ne tüntesse fel bankkártyaadatait vagy érzékeny adatait a nekünk küldött e-mailben.

Ha megoldatlan problémája van, joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságoknál. Az illetékes adatvédelmi hatóság az adatkezelője szerinti ország felügyeleti hatósága lesz.

Verzió

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2019. február 11. napján kelt.

DCP-000011 rev006