Ar „Dexcom ONE“ programėlė skiriasi nuo „Dexcom ONE“ imtuvo?

„Dexcom ONE“ imtuvas yra specialus medicinos prietaisas, o programėlė ne, bet imtuvas ir programėlė parodo:
  • Dabartinį gliukozės kiekį
  • Integruotą „Clarity“ kortelę su gliukozės kiekio ataskaitomis
  • Individualius gliukozės įspėjimus

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Visos teisės saugomos.

LT žymėti

LT

Keisti regioną