Ar yra kokių nors „iPhone“ / „iOS“ nustatymų, kuriuos turėčiau ar kurių neturėčiau naudoti savo „Dexcom ONE“ programėlėje?

Toliau pateikiami rekomenduojami „iPhone“ įrenginių nustatymai, užtikrinantys, kad gautumėte visus „Dexcom ONE“ programėlės įspėjimus ir jutiklio rodmenis. Su „Dexcom ONE“ programėle suderinamų įrenginių ir operacinių sistemų sąrašą rasite adresu: dexcom.com/compatibility.
Atsižvelgiant į įrenginį ir operacinės sistemos versiją, šių nustatymų buvimo vietos gali skirtis.
Nenaudokite šių telefono funkcijų
Šios telefono funkcijos gali sustabdyti programėlės veikimą. Programėlė negali Jūsų įspėti apie šias telefono funkcijas.
Funkcija „Ekrano laikas“ (Screen Time)
Funkcijos „Ekrano laikas“ (Screen Time) parinktys „Neveikimo laikas“ (Downtime) ir „Programėlių apribojimas“ (App Limits) gali laikinai išjungti programėles. Jei „Dexcom ONE“ programėlei nustatėte laiko apribojimą, gali nepavykti jos atidaryti, galite negauti įspėjimų ar rodmenų.
Kaip išjungti funkciją „Ekrano laikas“ (Screen Time)?
 1. Eikite į telefono nustatymus
 2. Spustelėkite „Ekrano laikas“ (Screen Time)
 3. Išjunkite „Neveikimo laiką“ (Downtime) ir „Programėlių apribojimus“ (App Limits) arba pridėkite „Dexcom ONE“ prie „Visada leidžiamų“ (Always Allowed) programėlių sąrašo
Funkcija „Netrukdyti“ (Do Not Disturb)
Funkcija „Netrukdyti“ (Do Not Disturb) nutildo visus įspėjimus. Norėdami girdėti visus garsinius signalus ir įspėjimus, nenaudokite funkcijos „Netrukdyti“.
Kaip išjungti funkciją „Netrukdyti“ (Do Not Disturb)?
 1. Eikite į telefono nustatymus
 2. Išjunkite funkciją „Netrukdyti“ (Do Not Disturb)
Energijos taupymo režimas (Low Power Mode)
Energijos taupymo režimas (Low Power Mode) neleidžia „Dexcom ONE“ programėlei veikti fone, jei programėlė nėra atidaryta ir rodoma telefono ekrane. Įjungus energijos taupymo režimą, įspėjimai gali būti gaunami pavėluotai.
Kaip išjungti energijos taupymo režimą (Low Power Mode)?
 1. Eikite į telefono nustatymus
 2. Spustelėkite „Baterija“ (Battery)
 3. Išjunkite energijos taupymo režimą (Low Power Mode)
Optimizuotas baterijos įkrovimas (Optimized Battery Charging)
Optimizuotas baterijos įkrovimas (Optimized Battery Charging) gali išjungti programėles telefono įkrovimo metu. Kai „Dexcom ONE“ programėlė bus išjungta, Jūs negalėsite gauti įspėjimų ir girdėti garsinių signalų.
Kaip išjungti Optimizuotą baterijos įkrovimą (Optimized Battery Charging)?
 1. Eikite į telefono nustatymus
 2. Spustelėkite „Baterija“ (Battery)
 3. Spustelėkite „Baterijos sveikata“ (Battery Health)
 4. Išjunkite optimizuotą baterijos įkrovimą (Optimized Battery Charging)
Reikiami leidimai
Turite suteikti šiuos leidimus programėlei, priešingu atveju ji tinkamai neveiks.
Funkcija „Pranešimai“ (Notifications)
„Pranešimų“ (Notifications) funkcija leidžia matyti jutiklio rodmenis ir įspėjimus telefone. Norėdami, kad „Dexcom ONE“ programėlė veiktų, suteikite leidimą „Pranešimų“ funkcijai.
Kaip įjungti „Pranešimų“ (Notifications) funkciją?
 1. Eikite į telefono nustatymus
 2. Spustelėkite „Dexcom ONE“
 3. Spustelėkite „Pranešimai“ (Notifications)
 4. Įjunkite „Pranešimus“ (Notifications)
„Fone veikiančių programėlių atnaujinimo“ (Background App Refresh) funkcija
„Fone veikiančių programėlių atnaujinimo“ (Background App Refresh) funkcija leidžia „Dexcom ONE“ programėlei veikti fone, jei programėlė nėra atidaryta ir rodoma telefono ekrane. Jei „Fone veikiančių programėlių atnaujinimo“ (Background App Refresh) funkcija yra išjungta, įspėjimai ir jutiklio rodmenys gali būti rodomi pavėluotai.
Kaip įjungti „Fone veikiančių programėlių atnaujinimo“ (Background App Refresh) funkciją?
 1. Eikite į telefono nustatymus
 2. Spustelėkite „Bendri“ (General)
 3. Spustelėkite „Fone veikiančių programėlių atnaujinimas“ (Background App Refresh) ir įjunkite „Fone veikiančių programėlių atnaujinimą“ (Background App Refresh)
„Bluetooth“
„Dexcom ONE“ programėlė prisijungimui prie jutiklio naudoja „Bluetooth“. „Apple“ reikalauja suteikti „Dexcom ONE“ programėlei leidimą naudoti „Bluetooth“. Norėdami, kad „Dexcom ONE“ programėlė veiktų, turite laikyti įjungę „Bluetooth“ leidimą.
Kaip įjungti „Bluetooth“ leidimą?
 1. Eikite į telefono nustatymus
 2. Patikrinkite, ar įrenginyje yra įjungtas „Bluetooth“
 3. Spustelėkite „Dexcom ONE“
 4. Įjunkite „Bluetooth“ leidimą

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Visos teisės saugomos.

LT žymėti

LT

Keisti regioną