Kaip pakeisti siųstuvą?

Kaip pakeisti siųstuvą? Išsekus „Dexcom ONE“ siųstuvo baterijai arba sistemai aptikus problemą gausite pranešimą.
Norėdami susieti naująjį siųstuvą po to, kai gavote pranešimą „Pakeiskite jutiklį ir siųstuvą dabar“, vadovaukitės vaizdo įrašo instrukcijomis, pateiktomis čia.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Visos teisės saugomos.

LT žymėti

LT

Keisti regioną