Ką reiškia „Nepavyko susieti“?

Jei siųstuvo nepavyko susieti su rodymo prietaisu ir rodomas įspėjimas „Nepavyko susieti“, vadovaukitės šiais nurodymais:
  • Įsitikinkite, kad siųstuvas yra pritvirtintas prie jutiklio ir yra prigludęs prie jutiklio laikiklio.
  • Naudokite savo įprastinį matuoklį. Neišsprendus šios problemos, nebus gaunami jokie garsiniai signalai / įspėjimai arba „Dexcom ONE“ rodmenys.
  • Įsitikinkite, kad siųstuvo serijos numeris nustatymuose atitinka siųstuvo serijos numerį, nurodytą ant jo dėžutės.
  • Programėlė: jei reikia daugiau informacijos, spustelėkite „Pagalba“.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Visos teisės saugomos.

LT žymėti

LT

Keisti regioną