Kodėl negirdžiu savo „Dexcom ONE“ įspėjimų?

Jei negirdite savo „Dexcom ONE“ įspėjimų, patikrinkite, ar:
  1. Įspėjimai yra įjungti: negirdėsite jokių įspėjimų dėl gliukozės, kol jų neįjungsite. Jei neįjungėte įspėjimų sąrankos metu, eikite į Nustatymai > Įspėjimai, kad juos įjungtumėte.
  2. Telefono nustatymus: „Dexcom ONE“ įspėjimai NEKEIČIA telefono nustatymų. Įspėjimų dėl didelio ar mažo gliukozės kiekio neišgirsite, jei telefone nustatyta begarsė aplinka (išjungtas garsas) arba vibracija.
  • Jei įspėjimai įjungti ir įjungtas įrenginio garsas, patikrinkite, ar įjungta programėlė, „Bluetooth“, garsas ir pranešimai.
  • Rekomenduojamus išmaniojo įrenginio nustatymus rasite „Dexcom ONE“ naudotojo vadovo 2 skyriuje. Pagal savo išmaniojo įrenginio instrukcijas patikrinkite garsiakalbį.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Visos teisės saugomos.

LT žymėti

LT

Keisti regioną