Dexcom oferă o garanție a produsului?

Dexcom oferă o garanție limitată pentru transmițătoarele și receptoarele Dexcom ONE. Pentru o garanție completă, consultă secțiunea Garanție din Ghidul de utilizare a sistemului tău Dexcom ONE.
Dexcom nu asigură înlocuirea senzorului din motive care nu reprezintă o defecțiune a senzorului ca atare, cum ar fi de exemplu de o acțiune a [consumatorului/pacientului/utilizatorului] sau este rezultatul unei cauze externe după livrarea produsului la [consumator/pacient/utilizator]. Nu oferim înlocuiri după 7 zile de utilizare.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Toate drepturile rezervate.

RO semnalizator/steag

RO

Modificare regiune