Receptorul Dexcom ONE este rezistent la apă?

Nu, receptorul Dexcom ONE nu este rezistent la apă. Trebuie ținut uscat în permanență.

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Toate drepturile rezervate.

RO semnalizator/steag

RO

Modificare regiune