error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Kako delujejo gumbi?

Kolesce na klik na sprejemniku vsebuje pet gumbov.

 1. Levi gumb – se uporablja za premikanje v levo ali izhod iz zaslona.
 2. Desni gumb – se uporablja za premikanje v desno.
 3. Gumb navzgor – se uporablja za naslednje namene:
  • pomikanje po zaslonskih prikazih gibanja,
  • označevanje postavk v meniju,
  • spreminjanje vrednosti.
 4. Gumb navzdol – se uporablja za premikanje navzdol.
 5. Osrednji gumb (Izberi) – se uporablja za naslednje namene:
  • vklop sprejemnika,
  • izbiranje možnosti/funkcij,
  • potrjevanje sprememb,
  • premikanje naprej po menijih/funkcijah.

FAQ Topics:

LBL013381 Rev001