Politika zamenjave senzorjev družbe Dexcom Global

Ker hitro širimo svojo prisotnost po vsem svetu, z namenom da bi našo tehnologijo CGM, ki spreminja življenje, ponudili milijonom ljudi, ki do nje sicer nimajo dostopa, si prizadevamo za pošteno obravnavo uporabnikov in zagotavljanje pozitivne izkušnje z družbo Dexcom.
Senzorji družbe Dexcom so namenjeni za enkratno uporabo; Dexcom senzorji so namenjeni uporabi do 10 dni, preden jih je treba zavreči.
V zvezi s tem je družba Dexcom uvedla politiko zamenjave naših senzorjev v primeru njihove okvare v znotraj predvidenega časa uporabe. Na nekaterih trgih lahko obstajajo zakonske in pogodbene obveznosti za zamenjavo okvarjenih izdelkov. Družba Dexcom bo zamenjala vse senzorje, za katere bomo s preiskavo potrdili, da so odpovedali v predvideni življenjski dobi senzorjev.
Če uporabnik zahteva zamenjavo senzorja, ki ni okvarjen (senzor, odstranjen zaradi zdravstvenega posega, napake zaradi uporabe uporabnika itd.), bo uporabnik prejel izobraževalno gradivo v upanju izognitve težave v prihodnosti. Poleg tega bo kot gesto dobre volje družba Dexcom po potrebi zagotovila nadomestne senzorje, da bi omogočila kontinuirano oskrbo s senzorji, in sicer vsako leto v omejeni količini.
V teh okoliščinah:
Serija G*: Družba Dexcom bo zagotovila največ tri (3) nadomestne senzorje kot gesto dobre volje v obdobju dvanajstih (12) mesecev.
Dexcom ONE*/Dexcom ONE+*: Družba Dexcom bo zagotovila največ dva (2) nadomestna senzorja kot gesto dobre volje v obdobju dvanajstih (12) mesecev.
Vse zahteve za dodatne nadomestne senzorje kot gesto dobre volje, ki presegajo te pragove, bo obravnavala vodstvena ekipa tehnične podpore skladno s svojimi postopki. Družba Dexcom si pridržuje pravico, da te pragove po lastni presoji kadar koli spremeni.
Za vse zamenjave potrebujete serijske številke senzorjev. Za Dexcom G6 in Dexcom ONE namesto serijskih številk senzorjev potrebujete serijske številke oddajnikov.
*Razpoložljivost izdelkov se razlikuje glede na posamezno državo.
MAT-2290

MAT-2290

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo