Kako delujejo gumbi?

Kolesce na klik na sprejemniku vsebuje pet gumbov.
Levi gumb – se uporablja za premikanje v levo ali izhod iz zaslona.
Desni gumb – se uporablja za premikanje v desno.
Gumb navzgor – se uporablja za naslednje namene:
  • pomikanje po zaslonskih prikazih gibanja,
  • označevanje postavk v meniju,
  • spreminjanje vrednosti.
Gumb navzdol – se uporablja za premikanje navzdol.
Osrednji gumb (Izberi) – se uporablja za naslednje namene:
  • vklop sprejemnika,
  • izbiranje možnosti/funkcij,
  • potrjevanje sprememb,
  • premikanje naprej po menijih/funkcijah.

LBL013381 Rev001

LBL013381 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo