error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

DEXCOM PRIVACYBELEID


DIT DEXCOM PRIVACYBELEID GAAT IN VANAF 14 SEPTEMBER 2015 EN VERVANGT HET VOORGAANDE DEXCOM PRIVACYBELEID.

Dit Privacybeleid van DexCom, Inc. (“Dexcom”) is van toepassing op de Dexcom website met het adres https://www.dexcom.com/ en de webpagina's en andere webadressen toegankelijk vanaf de site, inclusief, maar niet beperkt tot, DexCom Store (gezamenlijk de “Website” genoemd); de software applicaties die wij ter beschikking stellen om te downloaden op de Website, de Apple® App Store, andere locaties van aanbieders van mobiele telefoniediensten of andere locaties die wij aangeven of die toegankelijk zijn door middel van computers of mobiele apparaten (“Software Apps”); Dexcom Producten (“Producten”) en onze dataservices toegankelijk via het internet, beschikbaar gemaakt voor gebruikers van Dexcom Producten of Software Apps die de toegang tot, verzameling, opslag, verwerking, analyse en/of het doorgeven van gegevens gegenereerd door een Dexcom Product of Software App (“Dataservices”) leveren en toestaan; alsmede elk HTML-geformatteerd e-mailbericht dat we U toesturen dat verwijst naar dit Privacybeleid (gezamenlijk, inclusief de Website, de Software Apps, de Producten, de Dataservices, en de e-mail, de “Producten en Diensten” genoemd).

Wij verwijzen naar elke gebruiker van onze Producten en Diensten als “u” or als een “Gebruiker.”    Voor bepaalde Dexcom Producten is een doktersrecept vereist en deze Dexcom Producten mogen alleen gebruikt worden door de persoon op wiens naam het recept is uitgeschreven (naar deze persoon wordt verwezen als de “Gebruiker van het Voorgeschreven Apparaat”). Dit Privacybeleid is onderworpen aan de Dexcom Gebruiksvoorwaarden.    Begrippen met een hoofdletter die niet op een andere manier gedefinieerd worden in dit Privacybeleid hebben de betekenis zoals aan deze begrippen gegeven in de Dexcom Gebruiksvoorwaarden.    Door het gebruik van enig Dexcom product of dienst, stemt u in met de voorwaarden in dit Privacybeleid.

Informatie die wij ontvangen

De informatie die we over u ontvangen (waarnaar wij gezamenlijk verwijzen als uw “Persoonlijke Informatie”) omvat Registratiegegevens, Feedbackgegevens, Dataservicesgegevens, Gebruiksgegevens en Afgeleide gegevens:

 • “Registratiegegevens” zijn de gegevens die u verplicht bent op te geven om u bij ons te registreren, wanneer u zich bij Dexcom registreert in verband met uw gebruik van een Dexcom Product of Dienst. Deze informatie kan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens omvatten, alsmede informatie met betrekking tot uw gebruik van Dexcom Producten en Diensten, inclusief het serienummer van uw Gebruikersapparatuur.
 • “Feedbackgegevens” zijn gegevens die u aan ons levert in relatie tot uw gebruik van Dexcom Producten en Diensten, hetzij via onze Website, onze Dataservices of op enig andere manier, over Dexcom Producten en Diensten of andere zaken gerelateerd aan ons en ons bedrijf, inclusief de metadata met betrekking tot deze informatie.
 • “Dataservicesgegevens” zijn gegevens die we ontvangen en zenden via onze Producten en Diensten, inclusief: 
  • Glucosemetingen;
  • Gegevens met betrekking tot elke glucosemeting, inclusief datum, tijd en apparaat-identificatie;
  • De input van drempelwaarden in de Dataservices of Software Apps en notificaties voortkomend uit deze drempelwaarden;
  • Alle gegevens gegenereerd of gebruikt door uw Dexcom Producten om andere Dataservicesgegevens te produceren of die op andere wijze voor ons beschikbaar zijn via uw Dexcom Producten, zoals gegevens gebruikt voor technische assistentie;
  • Gegevens aangeleverd door uzelf, of over uzelf door een ander persoon die u heeft aangewezen om Persoonlijke Informatie over u te ontvangen via de functionaliteit van een Dexcom product of dienst (wij noemen elk een zodanig persoon een “Begunstigd Ontvanger”).
 • “Gebruiksgegevens” omvat:
  • Gegevens die wij ontvangen van de computer, mobiele telefoon of een ander apparaat dat u gebruikt gerelateerd aan Dexcom Producten en Diensten, en gegevens die wij ontvangen van deze Producten en Diensten omtrent uw gebruik, waaronder uw IP-adres en andere informatie over uw computer, uw internetdiensten, de browser die u gebruikt en uw activiteiten gedurende het gebruik van Dexcom Producten en Diensten, zoals hoe vaak u Software Apps opent, uw instellingen en andere activiteit met betrekking tot uw gebruik van onderdelen van Dexcom Producten en Diensten; 
  • Gegevens die wij van u ontvangen in relatie tot ons verzoek om opmerkingen of feedback over derden;
  • Gegevens die wij kunnen ontvangen van adverteerders en andere derden wanneer u klikt op advertenties of koppelingen naar websites van derden terwijl u Dexcom Producten en Diensten gebruikt, inclusief de webpagina's die u bezoekt, uw activiteit op deze pagina's en uw aankopen of andere transacties bij deze derden.
 • “Afgeleide gegevens” zijn gegevens die wij creëren door een gedeelte van of al uw Persoonlijke Informatie te combineren en/of analyseren.

Als enige van de Persoonlijke Informatie hierboven beschreven uw identiteit niet onthult of direct aan een individueel persoon gerelateerd is, kunnen wij zodanige "Overige informatie" voor elk doel gebruiken, tenzij wij door van toepassing zijnde wetgeving anderszins verplicht zijn.    Als wij door van toepassing zijnde wetgeving verplicht zijn Overige informatie als Persoonlijke Informatie te behandelen, kunnen wij deze gebruiken voor alle doelen waartoe wij Persoonlijke Informatie mogen gebruiken en verstrekken.

Uw rechten en verantwoordelijkheden

 • U kunt uw Registratiegegevens op elk moment actualiseren door u aan te melden bij uw account op onze Website, en u stemt ermee in om uw Registratiegegevens altijd actueel te houden zolang uw account actief is.
 • Als u door u aan ons verstrekte Persoonlijke Informatie wilt bekijken, verbeteren, actualiseren, achterhouden of verwijderen, kunt u deze informatie in uw Gebruikersaccount actualiseren op onze Website of contact opnemen via: privacy@dexcom.com.    Maak in uw verzoek duidelijk welke Persoonlijke Informatie u wilt veranderen, of u uw Persoonlijke Informatie niet zichtbaar wilt maken in onze database, of ons anders laat weten welke grenzen u wilt stellen aan ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie.    Voor uw bescherming kunnen wij alleen verzoeken uitvoeren betreffende de persoonlijk informatie die gekoppeld is aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om het verzoek aan ons te sturen, en mogelijk moeten wij uw identiteit verifiëren voordat uw verzoek uitgevoerd kan worden.    We proberen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, uit te voeren. We maken u erop attent dat we bepaalde informatie mogelijk moeten behouden voor archiveringsdoeleinden en/of het afsluiten van alle transacties die u startte alvorens de verandering of verwijdering aan te vragen. Er kan ook restinformatie achterblijven in onze databases en andere gegevensbestanden, die niet verwijderd wordt.
  • U bent verplicht u te houden aan de voorwaarden van de overeenkomst.
  • U mag uw Gebruikersapparatuur alleen zodanig gebruiken als toegestaan door de Dexcom Product Documentatie.
  • Als u enige Persoonlijke Informatie omtrent anderen levert aan ons of onze dienstverleners, dan verklaart u dat u gerechtigd bent dit te doen en geeft u ons toestemming de informatie te gebruiken volgens dit Privacybeleid.

Wat we doen met de informatie die we ontvangen

 • Registratiegegevens:  Wij gebruiken Registratiegegevens om uw account en de op u van toepassing zijnde Dexcom Producten en Diensten te onderhouden, en anderszins zoals hieronder beschreven. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om contact met u op te nemen met betrekking tot uw account. Wij maken geen enkele Registratiegegevens openbaar. Wij gebruiken uw gebruikersaccount en Registratiegegevens om uw gebruik van Dexcom Diensten en Software Apps te koppelen aan uw gebruik van Dexcom Producten, en deze kunnen toegankelijk zijn voor ons personeel dat de Dexcom Diensten verleent.
 • Feedbackgegevens:  Feedbackgegevens kunnen door ons gebruikt worden en door ons geleverd worden aan onze klanten en derden. Dit kan gebeuren in de door u aangeleverde vorm, maar ook als uittreksel, samenvoeging of anoniem, met of zonder verwijzing naar u als de bron. Wij kunnen Feedbackgegevens ook gebruiken in onze advertenties, marketing en ander materiaal voor publiek en zakelijk gebruik, alsook in onze interne communicatie, in ieder van deze gevallen met of zonder verwijzing naar u als de bron.
 • Dataservicesgegevens:  Wij verzamelen Dataservicesgegevens en slaan deze op op onze servers, verwerken ze met gebruik van Dataservices en sturen ze naar de gebruiker en elke Begunstigd Ontvanger, als dat van toepassing is. Wij kunnen Dataservicesgegevens gebruiken in verband met ons aanbod van Dataservices en voor onze werkzaamheden, administratie en productontwikkeling, onderhoud en ondersteuning. Wij kunnen gegevens verwijderen die u mogelijkerwijs zouden kunnen identificeren aan de hand van Dataservicesgegevens, en kunnen zodanig geanonimiseerde gegevens gebruiken voor door ons vastgestelde zakelijke doeleinden, zoals onderzoek en ontwikkeling, productverbeteringen, bedrijfswerkzaamheden en procesverbeteringen, marketing doeleinden, inclusief het verstrekken van zulke geanonimiseerde data voor gebruik aan door ons vastgestelde derden.
 • Gebruiksgegevens:  Wij verzamelen Gebruiksgegevens en slaan deze op op onze servers, verwerken deze met onze systemen en analyseren ze voor onze zakelijke doeleinden. Wij verstrekken geen Gebruiksgegevens aan derden die u kunnen identificeren (uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacybeleid), maar we kunnen gegevens verwijderen die u kunnen identificeren aan de hand van de Gebruiksgegevens, en we kunnen zulke geanonimiseerde Gebruiksgegevens verstrekken voor gebruik aan door ons vastgestelde derden. 
 • Afgeleide gegevens:  We kunnen Afgeleide gegevens gebruiken om informatie, waaronder Aanbiedingen (gedefinieerd in de volgende paragraaf) te bepalen om aan u, het publiek of doelgroepen te sturen, en voor onze zakelijke doeleinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden in dit Privacybeleid.
 • Persoonlijke informatie en Aanbiedingen:  Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen wij Persoonlijke Informatie van u en uw eventuele Begunstigde Ontvangers gebruiken om te bepalen welke e-mails en berichten wij sturen aan u en uw eventuele Begunstigde Ontvangers, inclusief e-mails en berichten betreffende mogelijkheden gerelateerd aan onze Producten en Diensten (wij verwijzen naar deze e-mails als “Aanbiedingen”). U kunt ervoor kiezen deze Aanbiedingen niet te ontvangen door per e-mail contact met ons op te nemen via CustomerVoice@dexcom.com of per brief naar het adres vermeld in de paragraaf "Contactgegevens" hieronder, en u kunt zich ook weer aanmelden via een van deze contactmethoden.    We proberen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk in te willigen.    Wees u ervan bewust dat als u ervoor kiest geen marketing gerelateerde e-mails van ons te ontvangen, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen, waar u zich niet voor af kunt melden. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen wij uw e-mailadres of ander Registratiegegevens delen met derden, die wij hebben aangenomen met het doel om u Aanbiedingen toe te sturen waarvan wij denken dat deze uw interesse zullen hebben.    U kunt ervoor kiezen om ons uw informatie niet te laten delen met derden voor deze doelstellingen door ons een e-mail te sturen via CustomerVoice@dexcom.com of per brief op het adres vermeld in de paragraaf "Contactgegevens" hieronder.
 • Persoonlijke informatie en uw Dexcom ervaring:  We kunnen Persoonlijke Informatie van u en uw eventuele begunstigde ontvangers gebruiken om de ervaring tijdens het gebruik van Dexcom Producten of Diensten en de inhoud die bekeken wordt bij het gebruik van Dexcom Producten en Diensten, op maat aan te passen aan u en uw eventuele begunstigde ontvangers. We kunnen Persoonlijke Informatie gebruiken om onze Producten en Diensten, waaronder de Website, te beheren, om onze zaken te verbeteren en nieuwe functies te leveren voor onze website en Producten en Diensten, en op ander wijze ons bedrijf te beheren. Hierbij worden uw Registratiegegevens niet verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor deze doeleinden.
 • Derden:  Gedurende de normale bedrijfsvoering delen wij Persoonlijke Informatie met bedrijven die wij inhuren om diensten of functies voor ons uit te voeren. Wij geven geen toestemming aan deze derden om uw Persoonlijke Informatie te bewaren, gebruiken of verstrekken, behalve voor het leveren van de door ons gevraagde diensten. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie verstrekken aan een ander bedrijf in het geval van een verkoop, fusie, overname of ontbinding waarbij Dexcom betrokken is.
 • Rechtshandhaving en juridische procedures:  Wij gebruiken en verstrekken Persoonlijke Informatie zoals we vereist zijn door de toepasselijke wetgeving, inclusief wetten buiten uw land van verblijf, en kunnen Persoonlijke Informatie verstrekken wanneer daarom gevraagd wordt door wetshandhavingsautoriteiten of toezichthoudende instanties, inclusief overheidsinstanties uit andere landen dan het land van verblijf, of wanneer wij bepalen dat een zodanige verstrekking onder de omstandigheden gerechtvaardigd is. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken en verstrekken om de rechten, privacy, veiligheid of bezittingen van ons en/of die van onze gelieerde partijen, u of anderen te beschermen; om dit Privacybeleid te handhaven; en om het ons mogelijk te maken beschikbare rechtsmiddelen in te zetten of schade die wij ondervinden te beperken.
 • Anonimiseren:  We kunnen uw persoonlijk informatie "anonimiseren" door informatie te verwijderen die u zou kunnen identificeren, en wij kunnen zulke geanonimiseerde informatie voor elk doel gebruiken, tenzij wij op grond van toepasselijk recht verplicht zijn anders te handelen.
 • Ander gebruik:  Wij kunnen persoonlijk informatie voor andere doelstellingen gebruiken dan die toegestaan in dit Privacybeleid, maar alleen als u toestemming verleent voor dit gebruik.

Wat er gebeurt met informatie die u met anderen deelt

 • Wij hebben geen zeggenschap over de Begunstigd Ontvangers, en hoewel de overeenkomst het gebruik van Dataservicesgegevens beperkt, is het mogelijk dat, zodra een Begunstigd Ontvanger uw Dataservicesgegevens ontvangt, de Begunstigd Ontvanger uw Dataservicesgegevens gebruikt en verstrekt aan anderen in strijd met de voorwaarden in de overeenkomst. Wij verifiëren de contactgegevens die u verstrekt voor elke Begunstigd Ontvanger niet. Zodra u zulke contactgegevens verstrekt, sturen wij Dataservicesgegevens naar de contactgegevens die u verstrekt heeft totdat u de begunstiging beëindigt, en u bent verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 • Uw Begunstigd Ontvangers kunnen uw Persoonlijke Informatie met Dexcom delen voor doelstellingen met betrekking tot hun gebruik van Dexcom Producten en Diensten, en wij maken gebruik van zodanige Persoonlijke Informatie van u overeenkomstig dit Privacybeleid. Als uw Begunstigd Ontvangers uw Persoonlijke Informatie bezitten, verklaart u hierbij dat zij gerechtigd zijn zodanige Persoonlijke Informatie aan ons te verstrekken naar hun inzicht.
 • Zodra u Persoonlijke Informatie deelt met derden, inclusief derden gekoppeld aan onze Website, hebben wij geen zeggenschap over deze Persoonlijke Informatie en hoe deze gebruikt wordt door deze derden. U dient te verwijzen naar de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere bepalingen van de websites voor elke derde aan wie u enige Persoonlijke Informatie verstrekt.
 • U kunt kiezen om bepaalde van onze Software Apps glucosemetingen en ander Persoonlijke Informatie te laten delen met de Apple Health app en andere producten van derden die zulke metingen opslaan. Zodra onze Software App zulke metingen en andere Persoonlijke Informatie deelt, hebben wij niet langer enige zeggenschap over deze metingen en andere Persoonlijke Informatie, dus u dient de gebruiksvoorwaarden van producten van derden en het op elk toepasselijke privacybeleid te begrijpen voordat u ervoor kiest onze Software App uw Persoonlijke Informatie te laten delen met een derde of producten van derden.

Cookies en andere technologieën

Als u een ingezetene bent van de Europese Unie, bezoek dan de website About Cookies voor informatie over ons gebruik van cookies en andere zogenoemde tracking-technologieën met betrekking tot uw gebruik van onze Producten en Diensten.

Als u een ingezetene bent van de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied buiten de Europese Unie, vindt u hieronder een beschrijving van hoe we cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken in relatie tot onze Producten en Diensten.

 • Cookies:    Cookies zijn stukjes informatie die rechtstreeks opgeslagen worden op de computer die u gebruikt.    Cookies geven ons de mogelijkheid informatie te verzamelen zoals het type browser, de tijd doorgebracht bij de Diensten, de bezochte webpagina's, taalvoorkeuren, en andere anonieme internetverkeergegevens.    Wijzelf en onze dienstenaanbieders gebruiken de informatie voor beveiligingsdoeleinden, om navigatie te vergemakkelijken, om informatie effectiever te vertonen, en uw ervaring te personaliseren terwijl u de Diensten gebruikt.    Wij gebruiken cookies ook om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Producten en Diensten om hun ontwerp en functionaliteit voortdurend te verbeteren, om te begrijpen hoe ze gebruikt worden, en om ons te helpen problemen ermee op te lossen.    Cookies maken het ons ook mogelijk om te bepalen welke van onze advertenties of aanbiedingen u het meest waarschijnlijk aanspreken en deze te tonen terwijl u de Producten en Diensten gebruikt.

Als u niet wilt dat gegevens verzameld worden aan de hand van cookies, bevatten de meeste browsers een eenvoudige procedure om cookies automatisch te weigeren of u de keuze te geven de overdracht van een bepaald cookie (of cookies) van een specifieke website toe te staan of te weigeren.    U kunt ook hier klikken voor meer informatie.    Als u deze cookies weigert, kunt u wel enig ongemak ondervinden in het gebruik van de Producten en Diensten.    Wij kunnen dan bijvoorbeeld uw computer niet herkennen, en u moet zich dan bij elk bezoek opnieuw aanmelden.

Onze Producten en Diensten hebben momenteel niet de mogelijkheid om do-not-track (volg-mij-niet) signalen vanuit de browser te herkennen of op te volgen. 

 • Analytics:    Wij kunnen analytics van derden, zoals Google Analytics, gebruiken in verband met de Producten en Diensten.    Zulke diensten van derden kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen en analyseren over het gebruik van de Producten en Diensten en activiteiten en trends te rapporteren.    Zulke diensten kunnen ook gegevens verzamelen met betrekking tot het gebruik van andere websites, apps en online diensten.    Voor meer informatie over Google Analytics, kunt u hier klikken.    Om de browser add-on om Google Analytics te weigeren te downloaden kunt u hier klikken .
 • Het gebruik van pixel tags en andere vergelijkbare technologieën:    Pixel tags (ook bekend als web beacons (webbakens) en clear GIFs (transparante GIF's)) kunnen gebruikt worden in relatie tot sommige van onze Producten en Diensten om onder andere de handelingen van gebruikers te volgen (inclusief ontvangers van e-mails), het slagingspercentage te meten van onze marketing campagnes, en statistieken te verzamelen over de mate van gebruik en respons. 
 • Het gebruik van Adobe Flash technologie (inclusief Flash Local Shared Objects (“Flash LSOs”)) andere vergelijkbare technologieën:    We kunnen zogenaamde Flash LSOs en andere technologieën gebruiken om onder andere gegevens te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van de Producten en Diensten.    Als U niet wilt dat Flash LSOs worden opgeslagen op uw computer, kunt u de instellingen van uw Flash player aanpassen om de opslag van Flash LSO te blokkeren met de tools in het Website Storage Settings Panel. U kunt ook de Flash LSOs regelen door naar het Global Storage Settings Panel te gaan en de instructies op te volgen (waaronder bijvoorbeeld instructies over hoe bestaande Flash LSOs (waarnaar wordt verwezen als “informatie” op de Macromedia website) te verwijderen, hoe te voorkomen dat Flash LSOs op uw computer geplaatst worden zonder uw toestemming, en (voor Flash Player 8 en nieuwer) hoe Flash LSOs te blokkeren die niet geleverd worden door de beheerder van de webpagina waarop u zich op dat moment zich bevindt).    Wees u ervan bewust dat het instellen van de Flash Player om het toestaan van Flash LSOs te beperken of verhinderen de functionaliteit van sommige Flash applicaties kan verminderen of belemmeren.

Interest Based Advertising:    We kunnen reclamebureaus van derden gebruiken om advertenties aan te bieden omtrent goederen en diensten waar u in geïnteresseerd kunt zijn als u de Producten en Diensten en andere websites of online diensten start en gebruikt, gebaseerd op gegevens gerelateerd aan uw toegang tot en gebruik van de Producten en Diensten en andere websites en diensten.    Om dit te doen kunnen deze bedrijven een uniek cookie plaatsen of herkennen in uw browser (inclusief door het gebruik van pixel tags).    Als u meer informatie wilt over dit gebruik en meer te weten te komen over uw keuzes in dit verband, bezoekt u dan de Network Advertising Initiative opt out site en de Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program.

HIPAA

 • Wij kunnen bepaalde gezondheidsinformatie over u ontvangen die valt onder “protected health information” (beschermde gezondheidsinformatie) in de Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“HIPAA”). Als wij beschermde gezondheidsinformatie ontvangen, valt zulke informatie onder de voorwaarden binnen de HIPAA en de HITECH Act, en de effectieve regelgeving binnen deze verordeningen.

Meer over privacy

 • Online privacy bescherming voor kinderen:  Dexcom staat niet toe dat enig persoon onder 18 jaar zich abonneert op Dexcom Diensten of Software Apps of rechtstreeks Dexcom Producten koopt. Een ouder of wettelijke voogd kan zich abonneren voor een gebruiker onder de 18 jaar, maar het is geen enkel persoon onder de 18 toegestaan Dexcom Producten of Diensten te gebruiken zonder het uitdrukkelijke akkoord van een ouder of wettelijke voogd met de voorwaarden van de overeenkomst, die onder andere vereisen dat een ouder of wettelijke voogd verantwoordelijk is voor het aanwijzen van Begunstigd Ontvangers, het koppelen van Gebruikersapparatuur aan Dexcom Diensten of Software Apps, het op welke manier dan ook omgaan met Dexcom Diensten en Software Apps, en verzekeren dat alle communicatie met ons afkomstig is van de ouder of wettelijke voogd, en niet van de persoon onder de 18.
 • Volwassenen met voogden, curators of ander wettelijk toezicht:  Dexcom staat niet toe dat enig persoon zich rechtstreeks abonneert op Dexcom Diensten of Software Apps, of rechtstreeks Dexcom Producten koopt als deze persoon wettelijk niet in staat is een contract aan te gaan en gebonden te zijn aan de voorwaarden van de overeenkomst. Een wettelijke voogd, curator, of een ander persoon daartoe gewettigd kan zich abonneren voor een gebruiker die wettelijk niet bevoegd is een contract aan te gaan en gebonden te zijn aan de voorwaarden van de overeenkomst, maar het is een zodanige gebruiker niet toegestaan Dexcom Diensten of Software Apps te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van een wettelijke voogd, curator of een ander persoon met de wettelijke bevoegdheid om zich akkoord te verklaren met de voorwaarden van de overeenkomst. Deze vereisen onder andere dat een zodanige wettelijke voogd of ander persoon verantwoordelijk is voor het aanwijzen van Begunstigd Ontvangers, het koppelen van Gebruikersapparatuur aan Dexcom Diensten of Software Apps, het op welke manier dan ook omgaan met Dexcom Diensten en Software Apps, en verzekeren dat alle communicatie met ons afkomstig is van de wettelijke voogd of ander persoon, en niet van de gebruiker zonder wettelijke bevoegdheid.
 • Phishing:  Wij verzoeken nooit, en zullen dat ook nooit, om Registratiegegevens in een onbeveiligde of ongevraagde e-mail of telefoongesprek. Identiteitsdiefstal en de handelswijze die momenteel bekend staat als "phishing" zijn een bron van grote zorg voor ons. Het is voor ons een hoofdzaak om informatie te beveiligen om u te beschermen tegen identiteitsdiefstal. Bezoek voor meer informatie over "phishing" de the Federal Trade Commission website.
 • Veiligheid:  Dexcom gebruikt commercieel redelijke standaards wat betreft technologie en operationele veiligheid om Persoonlijke Informatie binnen onze organisatie te beschermen. Persoonlijke informatie die verzonden wordt via Dexcom Producten en Diensten word verzonden in versleutelde vorm.    Helaas is geen enkel systeem voor verzending en opslag van gegevens gegarandeerd 100% veilig.    Als u het idee heeft dat uw interactie met ons niet langer veilig is, laat u dat ons dan onmiddellijk weten via de methoden aangegeven in de paragraaf "Contactgegevens" hieronder.
 • Koppelingen naar websites van derden:  Dexcom Producten en Diensten kunnen koppelingen bevatten naar websites, applicaties of andere producten van derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het informatiegebruik van deze websites, applicaties of andere producten, en de aanwezigheid van een koppeling betekent niet dat wij de gekoppelde site of dienst aanbevelen. Daarnaast is dit Privacybeleid niet van toepassing op de privacy, informatie of andere gebruiken van enige derde, inclusief enige derde die een site of dienst beheert waarnaar onze Producten of Diensten gekoppeld zijn of enige derde die een app, social media platform, besturingssysteem, draadloze dienst of apparaat levert. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke derde te bekijken voordat u persoonlijke informatie aan enige derde verstrekt of de producten of diensten van een derde gebruikt.
 • Do Not Track Mededeling:  Overeenkomstig met de Do-Not-Track amendementen in de California Online Privacy Protection Act, informeren wij u dat wij momenteel geen rekening houden met “do not track” signalen of soortgelijke berichten van uw browser.
 • Bewaartermijn: Wij bewaren uw Persoonlijke Informatie zolang als noodzakelijk is om de doelstellingen genoemd in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is of wettelijk is toegestaan. 

Uw account beëindigen

 • U kunt uw Dexcom account beëindigen door de instructies te volgen op de desbetreffende pagina op onze Website. Volgers kunnen hun status als volger beëindigen door de gebruiker in de desbetreffende Dexcom dienst op te zeggen of door de desbetreffende Software App te verwijderen.
 • Wanneer u uw account beëindigd, kunnen wij uw Persoonlijke Informatie bewaren en kunnen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken zoals toegestaan door dit Privacybeleid. U kunt contact met ons opnemen via het e-mail- of postadres genoemd in de paragraaf "Contactgegevens" om ons te verzoeken uw Persoonlijke Informatie te verwijderen, en dan trachten wij uw informatie spoedig van onze actieve systemen te verwijderen.

Grensoverschrijdende overdracht

Dexcom Producten en Diensten worden aangestuurd en beheerd door ons vanuit de Verenigde Staten en zijn niet bestemd om ons te onderwerpen aan de wetten of de jurisdictie van enig andere staat, land of grondgebied dan die van de Verenigde Staten.    Uw Persoonlijke Informatie kan opgeslagen en verwerkt worden in elk land waar wij faciliteiten hebben of waar wij service providers inschakelen, en door de Dexcom Producten en Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar landen buiten uw land van vestiging, inclusief de Verenigde Staten, waar andere regels betreffende de bescherming van data kunnen gelden dan in uw land. Voor persoonlijke informatie van klanten die DexCom Inc. ontvangt van gelieerde ondernemingen en bedrijven in de Europese Unie en Zwitserland, heeft DexCom Inc. zich verplicht die persoonlijke informatie te behandelen in overeenstemming met de Safe-Harborprincipes. Klik hier om het Safe Harbor-privacybeleid van DexCom, Inc. weer te geven.

Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen door een nieuwe versie van dit Privacybeleid te publiceren op www.dexcom.com/privacy-policy. Wanneer wij dit Privacybeleid wijzigen, passen wij de legenda bovenaan deze pagina aan om de datum aan te geven wanneer dit beleid het laatst gewijzigd is.    Alle wijzigingen gaan in op het moment dat we het gewijzigde beleid op onze Website publiceren.    Uw gebruik van onze Producten en Diensten na het ingaan van deze wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met het gewijzigde beleid.    Als u het niet eens bent met een wijziging, kunt u uw account beëindigen op de manier zoals hierboven beschreven en kunt u kiezen om Persoonlijke Informatie niet langer meer te verstrekken.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of u wilt afmelden voor Aanbiedingen: (1) stuur ons een e-mail via privacy@dexcom.com; of (2) schrijf naar ons (en vermeld uw e-mailadres) op het volgende adres:

Dexcom, Inc.
ATTN.: Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Communicatie per e-mail is niet altijd veilig, dus vermeld geen creditcardgegevens of gevoelige informatie in uw e-mails naar ons.

Versie

Dit Privacybeleid is gedateerd op 14 september 2015.