Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Кои са най-добрите практики за намаляване на загубата на сигнал на моя телефон?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Прегледайте следната информация, за да сте сигурни, че ще продължите да получавате стойности от CGM, когато използвате съвместимо интелигентно устройство *:

  • Връзки през Bluetooth
    Намалете до минимум сдвоявяванията през Bluetooth на телефона си. Когато приключите с използването на предавателя Dexcom, не забравяйте да прекратите сдвояването му през Bluetooth. Ако имате няколко стари предавателя, сдвоени през Bluetooth, тези едновременни сдвоявания могат да причинят проблеми с връзката. (Забележка) Предавателите Dexcom ONE се свързват, изпращат данни и се изключват на всеки 5 минути. При сдвояване през Bluetooth ще се изпише „не е свързан“ и това се очаква.
  • Няколко работещи приложения
    Приложението Dexcom ONE не трябва никога да се затваря. Намалете до минимум допълнителните приложения, които работят във фонов режим. Приложенията с висока интензивност на работа, като мобилни игри или уебсайтове за видеоклипове, използват голямо количество процесорна мощ и могат да причинят загуба на сигнал.
  • Поддържайте телефона си зареден
    Ако телефонът ви премине в режим на ниска мощност, това ще изключи Bluetooth и ще доведе до проблеми с връзката с приложението Dexcom ONE и предавателя.

*За да прегледате списък със съвместими интелигентни устройства, посетете dexcom.com/compatibility

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета