Кои са най-добрите практики за намаляване на загубата на сигнал на моя телефон?

Прегледайте следната информация, за да сте сигурни, че ще продължите да получавате стойности от CGM, когато използвате съвместимо интелигентно устройство *:
  • Връзки през Bluetooth
Намалете до минимум сдвоявяванията през Bluetooth на телефона си. Когато приключите с използването на предавателя Dexcom, не забравяйте да прекратите сдвояването му през Bluetooth. Ако имате няколко стари предавателя, сдвоени през Bluetooth, тези едновременни сдвоявания могат да причинят проблеми с връзката. (Забележка) Предавателите Dexcom ONE се свързват, изпращат данни и се изключват на всеки 5 минути. При сдвояване през Bluetooth ще се изпише „не е свързан“ и това се очаква.
  • Няколко работещи приложения
Приложението Dexcom ONE не трябва никога да се затваря. Намалете до минимум допълнителните приложения, които работят във фонов режим. Приложенията с висока интензивност на работа, като мобилни игри или уебсайтове за видеоклипове, използват голямо количество процесорна мощ и могат да причинят загуба на сигнал.
  • Поддържайте телефона си зареден
Ако телефонът ви премине в режим на ниска мощност, това ще изключи Bluetooth и ще доведе до проблеми с връзката с приложението Dexcom ONE и предавателя.
*За да прегледате списък със съвместими интелигентни устройства, посетете dexcom.com/compatibility

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион