error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart
Všechny potřebné informace najdete na řídicím panelu softwaru CLARITY

Software Dexcom CLARITY pro léčbu diabetu

Léčba diabetu může být složitá. Software Dexcom CLARITY, vám však nyní léčbu diabetu i vykazování souvisejících údajů usnadní.

 

Získáte rychlý přístup k důležitým informacím, které pomáhají s posuzováním vašeho zdravotního stavu: vysoké a nízké hladiny, denní a noční údaje nebo dny s nejlepšími hodnotami. Dále se zde dozvíte svůj odhad A1C, průměrnou naměřenou hladinu glukózy, informace o riziku hypoglykémie atd.  

Snadné porovnávání údajů o glukóze

Díky porovnávací funkci softwaru CLARITY dokážete posuzovat postupný vývoj vašeho zdravotního stavu. Komplexní nástroj pro analýzu údajů vám umožní určovat problematické oblasti a posuzovat, zda vaše postupy léčby diabetu zabírají.

Snadné rozpoznávání důležitých trendů

Překryvná zpráva ze softwaru Dexcom CLARITY poskytuje týdenní přehled sestavený z denních údajů o trendech hladiny glukózy.

 

Překryvná zpráva vám umožňuje srovnávat četnost, délku a intenzitu trendů hypoglykémie a hyperglykémie. Díky tomu dokážete určovat prioritu jednotlivých problémů a rychle nacházet řešení.

 

Software Dexcom CLARITY poskytuje okamžité informace o trendech a potenciálních možnostech léčby, které je možné probrat se zdravotními pracovníky.

Standardizované zprávy

Ambulantní glykemický profil (AGP) v softwaru CLARITY je licencovaná a standardizovaná zpráva o hladině glukózy, která byla vytvořena organizací International Diabetes Center (IDC). AGP poskytuje komplexní přehled o léčbě vašeho diabetu, ale představuje pouze jeden z ukazatelů vývoje vaší hladiny glukózy.

Získejte okamžitý přehled o hodnotách glukózy pomocí aplikace
Dexcom CLARITY

Kdykoli a kdekoli si můžete zobrazit statistiku hodnot glukózy a využít možnost týdenních upozornění* pro sledování vývoje vašeho onemocnění. Stáhněte si aplikaci z obchodu Apple App Store nebo Google Play a přihlaste se k účtu Dexcom, který umožňuje:

 

  • Přístup ke klíčovým statistikám hodnot glukózy, jako jsou schémata a čas v rozmezí. 
  • Povolení sdílení údajů s vaším zdravotnickým zařízením pro zvýšení efektivity návštěv.
  • Uložení , tisk nebo odeslání všech zpráv aplikace Dexcom CLARITY pomocí e-mailu.

 

*Upozornění a e-maily jsou dostupné pouze uživatelům, kteří se přihlásili a používají aplikaci Dexcom CGM.

Zobrazit požadavky aplikace CLARITY na počítač a software

STRUČNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI Webový software Dexcom CLARITY je určen pro domácí uživatele i zdravotnický personál a pomáhá lidem s diabetem při kontrole, analýze a vyhodnocování vývoje údajů CGM pro potřeby účinné léčby diabetu. Jedná se o příslušenství k zařízením pro CGM společnosti Dexcom s funkcemi datového rozhraní. Upozornění: Software neposkytuje lékařské rady a nelze jej používat pro tento účel. Jakoukoliv interpretaci zdravotních údajů či úpravy terapie na základě informací v softwaru musí domácí uživatelé nejprve zkonzultovat se zdravotnickým personálem. Upozornění: Zdravotnický personál by měl používat informace získané v softwaru společně s ostatními dostupnými klinickými informacemi.