Dexcom CLARITY -diabeteksen hallintaohjelmisto

Dexcom CLARITY

Software Dexcom CLARITY je důležitou součástí systému kontinuálního monitorování glykémie (CGM) Dexcom. Díky tomuto softwaru budete mít přehled o pravidelných vzorech, trendech a statistikách své glukózy.
Pro uživatele CGM
V aplikaci Dexcom CLARITY si můžete nastavit cíle a používat oznámení, díky kterým budete snadněji postupovat podle plánu. Můžete udělit oprávnění sdílet tyto údaje s lékařem, který vám díky tomu bude schopen efektivněji pomáhat s léčbou diabetu.
Pro kliniky a lékaře
V programu Dexcom CLARITY vytvořte pacientovi během návštěvy účet, aby mohl nahrávat a zobrazovat údaje CGM. Můžete si zobrazit interaktivní zprávy a poté si je kdykoli uložit a vytisknout. Přizvěte pacienty, aby začali používat aplikaci Dexcom CLARITY a sdíleli své údaje CGM s vaší klinikou. Díky tomu bude každá osobní i telemedicínská návštěva probíhat efektivněji.
  • Přejít na stránku o softwaru Dexcom CLARITY
Aplikace Dexcom CLARITY

Získejte okamžitý přehled o hodnotách glukózy pomocí aplikace Dexcom CLARITY

Kdykoli a kdekoli si můžete zobrazit statistiku hodnot glukózy a využít možnost týdenních upozornění* pro sledování vývoje vašeho onemocnění. Stáhněte si aplikaci z obchodu Apple App Store nebo Google Play a přihlaste se k účtu Dexcom, který umožňuje:
  • Přístup ke klíčovým statistikám hodnot glukózy, jako jsou schémata a čas v rozmezí.
  • Povolení sdílení údajů s vaším zdravotnickým zařízením pro zvýšení efektivity návštěv.
  • Uložení , tisk nebo odeslání všech zpráv aplikace Dexcom CLARITY pomocí e-mailu.
*Upozornění a e-maily jsou dostupné pouze uživatelům, kteří se přihlásili a používají aplikaci Dexcom CGM.
  • Zobrazit požadavky aplikace CLARITY na počítač a software

Interoperabilní zařízení

Některá zařízení jsou interoperabilní s programem Dexcom CLARITY.
Interoperabilní zařízení nemusí být k dispozici ve všech zemích.

Aplikace mylife společnosti Ypsomed

Aplikace mylife společnosti Ypsomed sdílí data Dexcom G6 CGM se softwarem Dexcom CLARITY a pomáhá lidem s diabetem i ošetřujícímu zdravotnickému personálu při kontrole, analýze a vyhodnocování historických údajů CGM pro potřeby účinné léčby diabetu. Data CGM data slouží jako podklad pro program Dexcom CLARITY, aniž by přitom docházelo k ovládání či pozměnění funkcí nebo parametrů jakýchkoliv připojených zařízení. Software Dexcom CLARITY a aplikace mylife společnosti Ypsomed komunikují formou zabezpečené datové výměny s využitím cloudu.
STRUČNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI Webový software Dexcom Clarity je určen pro domácí uživatele i zdravotnický personál a pomáhá lidem s diabetem při kontrole, analýze a vyhodnocování vývoje údajů CGM pro potřeby účinné léčby diabetu. Jedná se o příslušenství k zařízením pro CGM společnosti Dexcom s funkcemi datového rozhraní. Upozornění: Software neposkytuje lékařské rady a nelze jej používat pro tento účel. Jakoukoliv interpretaci zdravotních údajů či úpravy terapie na základě informací v softwaru musí domácí uživatelé nejprve zkonzultovat se zdravotnickým personálem. Upozornění: Zdravotnický personál by měl používat informace získané v softwaru společně s ostatními dostupnými klinickými informacemi.

LBL015732 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Všechna práva vyhrazena.

CZ vlajka

CZ

Změnit region