error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart
Všechny potřebné informace najdete na řídicím panelu softwaru CLARITY

Software Dexcom CLARITY® pro léčbu diabetu

Léčba diabetu může být složitá. Software Dexcom CLARITY®, vám však nyní léčbu diabetu i vykazování souvisejících údajů usnadní.

 

Získáte rychlý přístup k důležitým informacím, které pomáhají s posuzováním vašeho zdravotního stavu: vysoké a nízké hladiny, denní a noční údaje nebo dny s nejlepšími hodnotami. Dále se zde dozvíte svůj odhad A1C, průměrnou naměřenou hladinu glukózy, informace o riziku hypoglykémie atd.  

Snadné porovnávání údajů o glukóze

Díky porovnávací funkci softwaru CLARITY dokážete posuzovat postupný vývoj vašeho zdravotního stavu. Komplexní nástroj pro analýzu údajů vám umožní určovat problematické oblasti a posuzovat, zda vaše postupy léčby diabetu zabírají.

Snadné rozpoznávání důležitých trendů

Překryvná zpráva ze softwaru Dexcom CLARITY poskytuje týdenní přehled sestavený z denních údajů o trendech hladiny glukózy.

 

Překryvná zpráva vám umožňuje srovnávat četnost, délku a intenzitu trendů hypoglykémie a hyperglykémie. Díky tomu dokážete určovat prioritu jednotlivých problémů a rychle nacházet řešení.

 

Software Dexcom CLARITY poskytuje okamžité informace o trendech a potenciálních možnostech léčby, které je možné probrat se zdravotními pracovníky.

Standardizované zprávy

Ambulantní glykemický profil (AGP) v softwaru CLARITY je licencovaná a standardizovaná zpráva o hladině glukózy, která byla vytvořena organizací International Diabetes Center (IDC). AGP poskytuje komplexní přehled o léčbě vašeho diabetu, ale představuje pouze jeden z ukazatelů vývoje vaší hladiny glukózy.

Získejte okamžitý přehled o hodnotách glukózy pomocí aplikace
Dexcom CLARITY®

Kdykoli a kdekoli si můžete zobrazit statistiku hodnot glukózy a využít možnost týdenních upozornění* pro sledování vývoje vašeho onemocnění. Stáhněte si aplikaci z obchodu Apple App Store nebo Google Play a přihlaste se k účtu Dexcom, který umožňuje:

 

  • Přístup ke klíčovým statistikám hodnot glukózy, jako jsou schémata a čas v rozmezí. 
  • Povolení sdílení údajů s vaším zdravotnickým zařízením pro zvýšení efektivity návštěv.
  • Uložení , tisk nebo odeslání všech zpráv aplikace Dexcom CLARITY pomocí e-mailu.

 

*Upozornění a e-maily jsou dostupné pouze uživatelům, kteří se přihlásili a používají aplikaci Dexcom CGM.

Zobrazit požadavky aplikace CLARITY na počítač a software

STRUČNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI Webový software Dexcom CLARITY® je určen pro domácí uživatele i zdravotnický personál a pomáhá lidem s diabetem při kontrole, analýze a vyhodnocování vývoje údajů CGM pro potřeby účinné léčby diabetu. Jedná se o příslušenství k zařízením pro CGM společnosti Dexcom s funkcemi datového rozhraní. Upozornění: Software neposkytuje lékařské rady a nelze jej používat pro tento účel. Jakoukoliv interpretaci zdravotních údajů či úpravy terapie na základě informací v softwaru musí domácí uživatelé nejprve zkonzultovat se zdravotnickým personálem. Upozornění: Zdravotnický personál by měl používat informace získané v softwaru společně s ostatními dostupnými klinickými informacemi.