Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Εγγυήσεις & επιστροφές

Προσφέρει η Dexcom εγγύηση προϊόντος;

Τελευταία ενημέρωση · Μαρτίου 31, 2023

Η Dexcom παρέχει περιορισμένη εγγύηση για τους πομπούς και τους δέκτες Dexcom ONE. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγύηση», στο Χρήση του οδηγού Dexcom ONE

Η Dexcom δεν παρέχει αντικαταστάσεις αισθητήρων για λόγους που δεν αποτελούν βλάβη του ίδιου του αισθητήρα, όπως μια ενέργεια από τον [καταναλωτή/ασθενή/χρήστη] ή το αποτέλεσμα μιας εξωτερικής αιτίας μετά την παράδοση του προϊόντος στον [καταναλωτή/ασθενή/χρήστη]. Δεν παρέχουμε προϊόντα αντικατάστασης μετά από χρήση 7 ημερών.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας