Καθολική Πολιτική Αντικατάστασης Αισθητήρων της Dexcom

Καθώς επεκτείνουμε την παρουσία μας με γοργούς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο, με στόχο να καταστήσουμε την επαναστατική τεχνολογία μας, CGM, διαθέσιμη σε εκατομμύρια ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτή, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίζουμε δίκαια τους χρήστες και να διασφαλίζουμε ότι θα έχουν μια θετική εμπειρία με την Dexcom.
Οι αισθητήρες της Dexcom είναι αναλώσιμα υλικά μίας χρήσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 10 ημέρες. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, θα πρέπει να απορριφθούν.
Στο πλαίσιο αυτό, η Dexcom έχει εφαρμόσει μια πολιτική αντικατάστασης των αισθητήρων σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται σφάλμα στη χρήση του αναλώσιμου αισθητήρα κατά την προβλεπόμενη περίοδο χρήσης. Σε ορισμένες αγορές ενδέχεται να ισχύουν νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με την αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων. Η Dexcom θα αντικαταστήσει όλους τους αισθητήρες που έχουν παρουσιάσει κάποιο σφάλμα στη χρήση κατά την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους, αφού προχωρήσει σε σχετική έρευνα και επιβεβαιώσει το εν λόγω σφάλμα.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει την αντικατάσταση ενός μη ελαττωματικού αισθητήρα (αφαίρεση αισθητήρα για λόγους επέμβασης, σφάλματα της εφαρμογής χρήστη κ.λπ.), θα του παράσχεται επιμορφωτικό υλικό με την ελπίδα να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα. Επιπλέον, ως κίνηση καλής θέλησης, η Dexcom θα προχωρά σε αντικατάσταση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίσει την συνεχή παροχή αισθητήρων. Αυτό θα ισχύει για περιορισμένη ποσότητα κάθε χρόνο.
Υπό αυτές τις συνθήκες:
Σειρά G*: Η Dexcom θα παρέχει έως τρεις (3) αισθητήρες αντικατάστασης σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σε ένδειξη καλής θέλησης.
Dexcom ONE* / Dexcom ONE+*: Η Dexcom θα παρέχει έως δύο (2) αισθητήρες αντικατάστασης σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σε ένδειξη καλής θέλησης.
Σε περίπτωση που υπάρξουν αιτήματα για την παροχή επιπρόσθετων αισθητήρων αντικατάστασης σε ένδειξη καλής θέλησης, καθ' υπέρβαση των παραπάνω ορίων, τα αιτήματα αυτά θα τα χειρίζεται η επικεφαλής ομάδα τεχνικής υποστήριξης, ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες. Η Dexcom επιφυλλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τα παραπάνω όρια οποιαδήποτε στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Για κάθε αντικατάσταση θα απαιτείται ο σειριακός αριθμός του αισθητήρα. Για τις αντικαταστάσεις αισθητήρων Dexcom G6 και Dexcom ONE, απαιτείται ο σειριακός αριθμός του πομπού αντί για τον σειριακό αριθμό του αισθητήρα.
*Η διαθεσιμότητα των προϊόντων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
MAT-2290

LBL021710 Rev001

MAT-2290

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής