Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Εγγυήσεις & επιστροφές

Αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση ενός ή περισσότερων προϊόντων μου. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Για τεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων ή αντικατάστασης προϊόντων, συμπληρώστε ένα Αίτημα υποστήριξης προϊόντος.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας