Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Βασικά του CGM

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής γλυκόζης του αισθητήρα Dexcom CGM και της τιμής γλυκόζης στο αίμα (BGV);

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Τα συστήματα Dexcom CGM μετρούν τα επίπεδα γλυκόζης στα μεσοκυττάρια υγρά ακριβώς κάτω από το δέρμα σας. Οι μετρητές γλυκόζης αίματος μετρούν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας.

Διαφορετικά σωματικά υγρά δίνουν διαφορετικές τιμές μέτρησης, οπότε μπορεί να υπάρξουν φορές που οι μετρήσεις σας προσωρινά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους.

Ωστόσο, εάν οι ενδείξεις του αισθητήρα σας δεν ταιριάζουν με τα συμπτώματά σας:

  1. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό
  2. Στεγνώστε τα
  3. Κάντε μια μέτρηση από το δάχτυλο, με τον μετρητή σας

Εάν η τιμή του μετρητή σας ταιριάζει με τα συμπτώματά σας, χρησιμοποιήστε την για να λάβετε αποφάσεις θεραπείας.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας