Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Χρήση του Dexcom ONE σε βάθος χρόνου

Πόσο ακριβές είναι το Dexcom ONE σε σύγκριση με τον μετρητή γλυκόζης αίματος;

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Τα συστήματα Dexcom CGM παρέχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για τους χρήστες από ό,τι η παραδοσιακή αυτοπαρακολούθηση της γλυκόζης αίματος. Για τους χρήστες του Dexcom ONE, το αναμενόμενο επίπεδο ακρίβειας βασίζεται σε συγκρίσεις με τα αποτελέσματα των δειγμάτων από το δάκτυλο, τα οποία απαιτούν προσεκτική εξέταση της συνέπειας χρόνου και τεχνικής κατά τη λήψη των τιμών γλυκόζης αίματος.

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά απόδοσης ακρίβειας* του συστήματος Dexcom ONE:

  Ενήλικες * Παιδιά*
Συνολική ακρίβεια: 
% Mέσης απόλυτης σχετικής διαφοράς (MARD), 40-400 mg/dL (% μέσο απόλυτο σφάλμα έναντι της αναφοράς σε όλα τα επίπεδα γλυκόζης)
9,8% 7,7%
Ακρίβεια με την πάροδο του χρόνου: % Mέσης απόλυτης σχετικής διαφοράς (MARD), 40–400 mg/dL    
Ημέρα 1: 8,6% 10,5%
Ημέρα 2: 8,7% 7,8%
Ημέρες 4–5: 10,7% 7,2%
Ημέρα 7: 10,6% 6,2%
Ημέρα 10: 10,6% 7,1%

Κλινική ακρίβεια:
% των μετρήσεων που βρίσκονταν στο Πλέγμα σφαλμάτων Clarke (CEG) Ζώνη A [% CEG Ζώνη A+B]

92% [100%] 96% [99.8%]


Βιβλιογραφική αναφορά: Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428–433.

* Το όργανο αναφοράς είναι το YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας