Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Χρήση του Dexcom ONE σε βάθος χρόνου

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την ελαχιστοποίηση της απώλειας σήματος στο τηλέφωνό μου;

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Μελετήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι συνεχίζετε να παίρνετε τιμές από το CGM όταν χρησιμοποιείτε μια συμβατή έξυπνη συσκευή *:

  • Συνδέσεις Bluetooth
    Διατηρήστε τον αριθμό των συζεύξεων Bluetooth στο τηλέφωνό σας στο ελάχιστο. Όταν τελειώσετε τη χρήση ενός πομπού Dexcom, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει τη σύζευξη από το Bluetooth σας. Εάν έχετε πολλούς παλιούς πομπούς σε σύζευξη στο Bluetooth, αυτές οι ταυτόχρονες συζεύξεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σύνδεσης. (Σημείωση) Οι πομποί Dexcom ONE απλώς συνδέονται, στέλνουν δεδομένα και αποσυνδέονται κάθε 5 λεπτά. Η σύζευξη στο Bluetooth θα αναφέρει «μη συνδεδεμένο» και αυτό είναι το αναμενόμενο.
  • Εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών
    Η εφαρμογή Dexcom ONE δεν πρέπει να κλείνει ποτέ. Περιορίστε στο ελάχιστο τον αριθμό των πρόσθετων εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Οι εφαρμογές υψηλής έντασης, όπως τα παιχνίδια κινητής τηλεφωνίας ή οι δικτυακοί τόποι βίντεο, απορροφούν μεγάλες ποσότητες επεξεργαστικής ισχύος και ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια σήματος.
  • Διατηρείτε το τηλέφωνό σας φορτισμένο
    Εάν το τηλέφωνό σας μεταβεί σε κατάσταση χαμηλής ισχύος, αυτό θα απενεργοποιήσει το Bluetooth και θα προκαλέσει προβλήματα σύνδεσης με την εφαρμογή Dexcom ONE και τον πομπό.

*Για να δείτε μια λίστα με συμβατές έξυπνες συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας