Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Χρήση του Dexcom ONE σε βάθος χρόνου

Τι πρέπει να κάνω εάν λάβω την ειδοποίηση «Αστοχία αισθητήρα»;

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Εάν λάβετε ειδοποίηση «Αστοχία αισθητήρα» στο Dexcom ONE και ο αισθητήρας που έχετε εισάγει δεν δίνει πλέον τιμές CGM, αφαιρέστε τον αισθητήρα που εμφάνισε την αστοχία, ακολουθώντας τις οδηγίες αφαίρεσης αισθητήρα που σας παρέχει η εφαρμογή.

Εισάγετε έναν νέο αισθητήρα και επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Dexcom στη διεύθυνση dexcom.com

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας