Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Βήμα 2 - Ξεκινώντας με το Dexcom ONE
Επισκόπηση των εξαρτημάτων του συστήματος Dexcom ONE
Ρύθμιση της εφαρμογής Dexcom ONE

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, αναζητήστε "Dexcom ONE" στο κατάστημα εφαρμογών Apple ή Android.                                                         


Εάν παραγγείλατε τις προμήθειές σας μέσω αυτού του ιστότοπου, μπορείτε να συνδεθείτε με τα ίδια στοιχεία λογαριασμού Dexcom (email και κωδικός πρόσβασης).

Ξεκινώντας με τον Dexcom ONE Δέκτη
Πώς να τοποθετήσετε τον αισθητήρα σας & να συνδέσετε τον πομπό
Κατανοήστε τις μετρήσεις και τις τάσεις της γλυκόζης σας
Ρυθμίστε τους συναγερμούς γλυκόζης σας