Προσπαθώ να συνδεθώ, αλλά βλέπω ένα μήνυμα, ότι το όνομα χρήστη (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή ο κωδικός πρόσβασής μου είναι άκυρος. Τι πρέπει να κάνω;

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η ορθογραφία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και του κωδικού πρόσβασης είναι σωστή. Εάν είναι, δοκιμάστε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν δεν λάβετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για βοήθεια σχετικά με την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης εντός 5 λεπτών, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο λογαριασμός σας δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής