Έχω ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό Dexcom. Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω για να συνδεθώ στο κατάστημα;

Ναι, αν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό Dexcom, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια στοιχεία για να συνδεθείτε στο κατάστημα.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής