Γιατί μου ζητείται να καταχωρίσω λογαριασμό για να κάνω μια παραγγελία;

Επειδή η Dexcom είναι ιατρική συσκευή, ζητάμε από όλους τους πελάτες να καταχωρούν έναν λογαριασμό για να αγοράζουν προϊόντα από εμάς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα καταλήγουν στα σωστά χέρια.
Η δημιουργία λογαριασμού εξασφαλίζει επίσης ότι κάθε πελάτης έχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται, όπως το ιστορικό παραγγελιών, τα τιμολόγια και την παρακολούθηση των παραγγελιών αντικατάστασης μέσω της Τεχνικής υποστήριξης. Με τη δημιουργία λογαριασμού δημιουργείτε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης της Dexcom για όλα τα προϊόντα της Dexcom, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής