Ανάμεσα από ποιους τρόπους αποστολής μπορώ να επιλέξω;

Έχουμε δύο επιλογές αποστολής, Οικονομική και Προτεραιότητας.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής