Πώς λειτουργεί το συνδρομητικό πρόγραμμα Dexcom ONE Flexi;

Πλήρεις λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Συνδρομητικό πρόγραμμα Dexcom ONE Flexi. Πρόκειται για μια ευέλικτη συνδρομητική υπηρεσία που μπορείτε να την ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ανά πάσα στιγμή. Αυτό σας δίνει μεγαλύτερη ηρεμία: όλες οι προμήθειες του Dexcom ONE σας παραδίδονται αυτόματα, ώστε να μην ξεμείνετε ποτέ. Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματες παραδόσεις κάθε μήνα ή κάθε 3 μήνες, με ευέλικτες ημερομηνίες παράδοσης.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής