Τι περιλαμβάνει το Συνδρομητικό πρόγραμμα Dexcom ONE Flexi;

Με το Συνδρομητικό πρόγραμμα Dexcom ONE Flexi όλες οι προμήθειες του Dexcom ONE σας παραδίδονται αυτόματα, ώστε να μην ξεμείνετε ποτέ.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής